Augsta līmeņa seminārā apspriedīs sadarbību ar Starptautisko krimināltiesu
No 24. līdz 25. oktobrim tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs Tbilisi pārstāvēs Latviju augsta līmeņa reģionālās sadarbības seminārā, kas veltīts Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtu 20.gadadienai. Semināra mērķis veicināt un stiprināt sadarbību starp Starptautisko krimināltiesu (International Criminal Court, ICC) un tās dalībvalstīm. Starptautiskajā pasākumā pulcēsies Starptautiskās krimināltiesas un tās dalībvalstu augsta līmeņa pārstāvji un eksperti. Dalībnieki diskutēs un apmainīsies ar viedokļiem par tiesisko regulējumu un savu pieredzi sadarbībā ar Starptautisko krimināltiesu, kā arī Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtu ieviešanu dalībvalstu nacionālajās tiesību sistēmās. Augsta līmeņa semināru organizē Starptautiskā krimināltiesa sadarbībā ar Gruzijas valdību un Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.   Papildu informācija: Starptautiskā krimināltiesa ir izveidota 2002.gadā, pamatojoties uz 1998.gada 17.jūlija Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtiem. Latvija tos ratificēja 2002.gada 20.jūnijā. Statūtos paredzēto saistību izpildi koordinē Tieslietu ministrija. 2014.gadā Latvija ratificēja arī Kampalas grozījumus Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtos par agresijas noziegumu. Pieņemot grozījumus, dalībvalstis vienojas, ka Starptautiskā krimināltiesa īstenos savas pilnvaras pār agresijas noziegumiem.       Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.