Informācija presei
Baiba Broka: ar cieņu varam skatīties acīs iepriekšējām paaudzēm
Tieslietu ministre B.Broka pauž savu gandarījumu, ka Saeima apstiprinājusi būtiskus grozījumus Krimināllikumā, kas paredz kriminālsodu par PSRS vai nacistiskās Vācijas agresijas pret Latviju rupju noniecināšanu. Kā norāda B.Broka: „Šā likuma panta pieņemšana šādā redakcijā prasījusi daudz darba un pūļu un man ir gandarījums, ka tas ir rezultējies konkrētā Krimināllikuma pantā. Es personīgu uzskatu, ka ar minēto grozījuma pieņemšanu šī paaudze apliecina savu cieņu cilvēkiem, kas izdzīvojuši Latvijas vēstures traģiskos notikumus, par spīti visam izcietuši deportācijas un iestājušies par Latviju. Tāpēc mūsu paaudzes pienākums ir cieņā noliekt galvu šo cilvēku priekšā un aizstāvēt no ikviena, kas šos starptautiskos noziegumus trivializē vai rupji noniecina.” Ar grozījumiem Krimināllikumā precizēts likuma pants par genocīda, nozieguma pret cilvēci, mieru vai kara nozieguma attaisnošanu. Likuma jaunā redakcija nosaka atbildību par genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara nozieguma publisku slavināšanu vai īstenotā genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara nozieguma, tostarp PSRS vai nacistiskās Vācijas īstenotā genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara nozieguma pret Latviju un tās iedzīvotājiem, publisku slavināšanu, noliegšanu, attaisnošanu vai rupju noniecināšanu.   Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036729 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv