Informācija presei
Baiba Broka atzinīgi vērtē Rīgas apgabaltiesas darbu
Ceturtdien, 19.jūnijā, tieslietu ministre Baiba Broka tikās ar Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāju Daigu Vilsoni un tiesnešiem. Tikšanās laikā tika pārrunāti aktuālie tiesas darba jautājumi un nākotnes ieceres. B.Broka uzsvēra, ka sabiedrībā izplatītais viedoklis par lietu izskatīšanas ilgo gaitu Rīgas apgabaltiesā ir stereotips. Paveiktais termiņu samazināšanai ir devis labus rezultātus, un pašlaik pirmā sēde lietas izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā tiek nozīmēta aptuveni trīs mēnešu laikā pēc dokumentu iesniegšanas. Lietu ātrāku izskatīšanu neapšaubāmi veicinājusi arī Civilprocesa likuma grozījumos paredzētā iespēja lietas nosūtīt uz citām tiesām ātrākas izskatīšanas nodrošināšanai. Līdzšinējā pieredze vērtējama pozitīvi, jo sekmējusi arī tiesnešu noslodzes daļēju izlīdzināšanu. Tiesneši un ministre atzinīgi vērtēja arī advokātu kalendāra ieviešanu, kura lietošana gan pašlaik ir advokātu brīvprātīga izvēle. Tomēr tikšanās laikā izskanēja iniciatīva sagatavot priekšlikumu šī kalendāra izmantošanu noteikt kā obligātu, jo tas vēl lielākā mērā sekmētu operatīvu darba plānošanu visām lietas izskatīšanā iesaistītajām pusēm. Tikšanās noslēgumā ministre pauda viedokli, ka lietu izskatīšanas termiņu samazināšana nevar būt pašmērķis, tāpēc kvantitatīvajiem rādītājiem jābūt strikti sabalansētiem ar nolēmumu kvalitāti. Inese Auniņa, tieslietu ministres preses sekretāre, Tālrunis: 67036861; 29283034 E-pasts: inese.aunina@tm.gov.lv