Informācija presei
Baiba Broka Briselē aicina ES uz aktīvu un koordinētu palīdzību Ukrainai tieslietu jomā
Latvijas tieslietu ministre Baiba Broka Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sēdē 4.martā Briselē, diskutējot par tieslietu jomas iekšējo un ārējo nākotnes politiku un tās vadlīnijām, akcentēja sadarbības labākas saskaņotības nepieciešamību un nozīmi. Īpaši ministre norādīja uz tieslietu politiku ar valstīm, kuras nav ES sastāvā, un uzsvēra, ka „mēs visi esam informēti par satraucošajiem notikumiem ES kaimiņvalstī Ukrainā un par pasaules līderu centieniem situāciju normalizēt, asi nosodot  veikto agresiju Ukrainas teritorijā. Mūsu ārlietu kolēģi vienojās par ES kopējo nostāju ne tikai par agresijas notikumiem, bet arī par palīdzības sniegšanu Ukrainai. Arī mūsu kolēģi iekšlietu jomā vakar pieskārās šim jautājumam no migrācijas un iekšējās drošības viedokļa. Nav nekādu šaubu, ka mums, Eiropas Savienībai, ir jāsniedz nepārprotams signāls un atbalsts Ukrainai cīņā par tās demokrātiju. Tāpēc es šodien aicinātu mūs iet vienu soli tālāk un domāt, kā Eiropas Savienība tieslietu jomā var palīdzēt Ukrainai. Un vēl jo vairāk es gribētu redzēt, ka dalībvalstu centieni tiek koordinēti Eiropas Savienības līmenī, ietverot Eiropas Savienības nākotnes tieslietu jomas politiskajās vadlīnijās nepieciešamību piesaistīt ES resursus un instrumentus šādas palīdzības un atbalsta virzīšanai un sniegšanai ES kaimiņvalstīm”, par aktīvu un koordinātu rīcību, sniedzot palīdzību Ukrainai, iestājās Baiba Broka.