Informācija presei
Baiba Broka darba vizītē apmeklē Eiropas Savienības tiesu
No 31.marta līdz 2.aprīlim tieslietu ministre Baiba Broka darba vizītē uz Eiropas Savienības tiesu un iepazinās ar tās darbu, kā arī tikās ar Eiropas Savienības tiesas un Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesnešiem. Vizītes sākumā, tiekoties ar Eiropas Savienības tiesas priekšsēdētāju Vasiliu Skori (Vassilios Skouris), tika pārrunāti jautājumi, kas skar Eiropas Savienības tiesas turpmāko darbību un  attīstību. Pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās ES tiesas darba apjoms būtiski pieaudzis, jo palielinājies gan Eiropas Savienības dalībvalstu skaits, gan pilsoņu zināšanas un apņēmība savas tiesības aizstāvēt arī ES tiesas līmenī. Puses bija vienisprātis, ka lielākais izaicinājums ir ES tiesas spēja nodrošināt maksimāli ātru un kvalitatīvu tiesas procesu norisi. B.Broka un V.Skoris sprieda arī par iniciatīvu, kas paredz Eiropas Savienības tiesas tiesnešu skaita palielināšanu no tagadējiem 28 tiesnešiem līdz 37 tiesnešiem nākotnē. Sākotnēji šis priekšlikums neguva ES dalībvalstu atbalstu, jo tās nepiekrita papildu tiesnešu izvirzīšanas un apstiprināšanas kritērijiem. Ņemot vērā apstākli, ka iesniegto un skatāmo lietu skaits ES tiesā palielinās, sagaidāms, ka 2015.gada pirmajā pusē, kad Latvija pārņems Eiropas Savienības Padomes prezidentūru, šis jautājums varētu tikt aktualizēts atkārtoti. Tieslietu ministre un Latvijas delegācija arī piedalījās ES tiesas Lielās Palātas tiesas sēdē, kurā tika skatīta lieta ar Latvijas pārstāvja piedalīšanos. Skatot šo lietu, ES tiesai bija jānoskaidro Eiropas Savienības ekskluzīvā kompetence lemt par dalībvalstu noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis, tas ir, vai dalībvalstis drīkst slēgt šādus līgumus bez ES vienprātīga akcepta. Vizītes noslēgumā ministre tikās ar Latvijas pārstāvjiem ES tiesās – Eiropas Savienības tiesas tiesnesi Egilu Levitu un Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesnesi Ingrīdu Labucku - un Eiropas Revīzijas palātas locekli Igoru Ludboržu. Tikšanās laikā pārrunātas Eiropas Savienības un Latvijas aktualitātes. Inese Auniņa, Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036861, 29283034 E-pasts: inese.aunina@tm.gov.lv