Baiba Broka iecelta kā viena no 25 UNIDROIT Vadības padomes loceklēm
Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta (turpmāk - UNIDROIT) ikgadējā Ģenerālajā asamblejā, kas notika š.g. 6.decembrī Romā, Itālijā, Latvijas valdības izvirzītā kandidāte Baiba Broka pirmajā balsošanas kārtā ar 47 balsīm ir iecelta kā viena no 25 UNIDROIT Vadības padomes loceklēm uz pilnvaru termiņu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim. Š.g. 23.augustā Ministru kabinets ar rīkojumu Nr. 398, kā Latvijas kandidātu UNIDROIT Vadības padomes locekļa amatam, apstiprināja Baibu Broku, Latvijas Universitātes Senāta priekšsēdētāja vietnieci un rektora vietnieci juridiskajos jautājumos. UNIDROIT Vadības padomē ietilpst Prezidents, kuru ieceļ Itālijas valdība, un 25 locekļi, kurus uz pieciem gadiem (ar iespēju iecelt atkārtoti) ieceļ Ģenerālā Asambleja. UNIDROIT Vadības padome ir viena no būtiskākajām UNIDROIT pārvaldes institūcijām, jo veic izpildvaras funkcijas organizācijā, kā arī nosaka līdzekļus UNIDROIT funkciju izpildei. Latvijai kā UNIDROIT dalībvalstij ir tiesības nominēt kandidātus pārstāvības nodrošināšanai UNIDROIT Vadības padomē. Tādejādi nodrošinot iespēju Latvijas pārstāvim tieši piedalīties UNIDROIT Vadības padomē, veicinot Latvijas kā UNIDROIT dalībvalsts atpazīstamību un tēlu starptautiskā mērogā un dodot iespēju Latvijai efektīvāk īstenot savas intereses UNIDROIT ietvaros. UNIDROIT ir neatkarīga starpvaldību organizācija, kuras darbības mērķis ir modernizēt un harmonizēts privāttiesības, jo īpaši komerctiesības, kā arī koordinēt to piemērošanu starpvalstu un starpvalstu grupu līmenī. Kopumā UNIDROIT ir 63 dalībvalstis.