Informācija presei
Baiba Broka: ieslodzīto bada streiks ir signāls ilgtermiņa problēmām cietumos
Tieslietu ministre Baiba Broka šodien apmeklēja Brasas cietumu un personīgi pārrunāja ar ieslodzītajiem problēmjautājumus, kas saistīti ar sadzīves apstākļiem un cietuma administrācijas attieksmi pret notiesātajiem. Ministre selektīvi izvēlējās atsevišķus notiesātos, lai noskaidrotu reālo situāciju un ieslodzīto pamatojumu pieteiktajam bada streikam. Pārrunu rezultātā tika identificētas vairākas problēmas, kas saistītas ar ieslodzīto veselības aprūpi un sadzīves apstākļiem. Kā galvenās problēmas tika iezīmētas medicīniskās aprūpes kvalitāte un komunikācijas jautājumi ar cietuma administrāciju. Baiba Broka atzīst, ka ar ieslodzītajiem pārrunātie jautājumi Tieslietu ministrijas dienas kārtībā atrodas jau kādu laiku: „Kopumā mums ir zināmas šīs problēmas, un tās tiek risinātas. Šobrīd tas notiek iespēju robežās, ņemot vērā pieejamo finansējumu, bet, manuprāt, šī konkrētā situācija ir signāls tam, lai mēs pievērstu lielāku uzmanību problēmjautājumu risināšanai. Domāju, ka vienlīdz svarīgs ir konstruktīvs dialogs gan ar cietuma administrāciju, gan pašiem ieslodzītajiem, jo arī viņu viedoklis ir jāuzklausa, lai netiktu pielietoti tādi radikāli soļi, kā bada streiks. Man pašai personīgi bija svarīgi pārrunāt šos jautājumus ar ieslodzītajiem, lai pārliecinātos par reālo situāciju. Pēc sarunas radās iespaids, ka ieslodzītie ir sapratuši to, ka situācija tiks risināta, un es ceru, ka bada streiks jau rīt tiks pārtraukts.” Ministres ieskatā sadzīves apstākļi ieslodzījuma vietās ir jānodrošina vismaz tādā līmenī, lai Latvijai nedraudētu jaunas sankcijas Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu rezultātā.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Preses sekretāre Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv