Informācija presei
Baltijas valstu pārstāvji uzsāk darbu pie PSRS okupācijas nodarīto zaudējumu aprēķināšanas
Pirmdien, 16. novembrī, Tieslietu ministrijā notika PSRS okupācijas nodarīto zaudējumu aprēķināšanas komisijas organizēts divu dienu seminārs, kurā piedalījās visas Baltijas valstis un Polija. Seminārs organizēts, lai pārrunātu iesaistīto valstu situāciju PSRS okupācijas zaudējumu apzināšanas jomā. Kā seminārā atklāšanā uzsvēra tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, tad būtiski ir panākt visu Baltijas valstu vienotu pieeju zaudējumu aprēķināšanā, kā arī aicināja komisijai darbā piesaistīt starptautisko un konstitucionālo tiesību ekspertus un izpētīt tiesu praksi reparācijas jautājumos. Semināra pirmajā dienā valstu pārstāvji savā starpā pārrunāja situāciju PSRS okupācijas zaudējumu apzināšanas un deklarēšanas jomā. Savukārt semināra otrajā dienā plānots darbs grupās par nodarīto zaudējumu aprēķināšanā pielietojamām metodoloģijām, to saskaņošanas iespējām vienotas pieejas veidošanai, konkrētāk pievēršoties tautsaimniecībai nodarīto zaudējumu, demogrāfisko zaudējumu, videi nodarīto zaudējumu un militāristu nodarīto sociālekonomisko zaudējumu aprēķināšanā. Apkopojums par Baltijas semināra rezultātiem