Informācija presei
B.Broka atzinīgi novērtē Kurzemes tiesu darbu
15. un 16.aprīlī tieslietu ministre Baiba Broka un ministrijas parlamentārais sekretārs Gaidis Bērziņš reģionālajā vizītē apmeklēja Kuldīgu, Liepāju, Priekuli un Saldu. Tās laikā viņi tikās ar tieslietu sistēmas iestāžu vadītājiem un pārrunāja jomas aktualitātes. Visvairāk tiesnešus interesēja jautājums par reģionālajiem tiesu namiem, un ministre informēja, ka pieteiktā reforma nebūs pārmaiņa pārmaiņu pēc. Tās mērķis – lietu izskatīšanas termiņu samazināšana, tiesnešu noslodzes izlīdzināšana, nejaušības principa nodrošināšana un arī tiesnešu specializācija. Tomēr nedrīkst aizmirst reformas galveno mērķi – tiesām joprojām jābūt pieejamām cilvēkiem. Kurzemes apgabaltiesas tiesneši atzinīgi vērtēja Civilprocesa 32.1 pantā paredzēto iespēju lietas nosūtīt uz citām tiesām ātrākas izskatīšanas nodrošināšanai. Līdz šim saņemtās lietas sarežģītības ziņā neatšķīrās no tiesās skatītajām, arī to skaits ļāvis nodrošināt izskatīšanu ātrā termiņā. Tiesneši gan ierosināja ievērot lietu nosūtīšanas vienmērīgumu - tas palīdzētu gan viņu darbā, gan arī lietas dalībniekiem būtu savlaicīgi zināmi lietu izskatīšanas datumi. Visumā atzinīgi tiesneši vērtēja arī audioierakstu un videokonferenču ieviešanu, ko tiesas arī aktīvi izmanto. Protams, ir situācijas, kad apcietinātie vai puses pieprasa lietu izskatīšanu klātienē, un tādā gadījumā tas viņiem tiek nodrošināts. Vizītes laikā ministre secināja, ka Kurzemes tiesas patiesi var lepoties ar paveikto – gan lietu izskatīšanas termiņiem, gan kvalitatīviem spriedumiem. Tiesneši ir atsaucīgi un aktīvi dažādu darba grupu locekļi, kas iesniedz priekšlikumus tiesu darba un likuma normu efektivizācijai. Viens no tādiem – paredzēt elektronisko adresi kā obligātu rekvizīta sastāvdaļu. Tas nodrošinātu lietas materiālu ātrāku apriti un operatīvāku informācijas apmaiņu. Tā kā paveikts ir daudz, ieviesti daudzi nozīmīgi uzlabojumi un jauni tehnoloģiski risinājumi, ministre aicināja tiesnešus aktīvāk par to informēt sabiedrību un medijus, lai tādējādi kliedētu stereotipus gan par lietu izskatīšanas termiņiem, gan soda pamatotību, gan tiesnešu ietekmējamību. Inese Auniņa, tieslietu ministres preses sekretāre Tālrunis: 67036861, 29283034 E-pasts: inese.aunina@tm.gov.lv