Informācija presei
B.Broka: diskusija par ģimenes vērtībām sabiedrībā jāturpina
Otrdien, 29.aprīlī, tieslietu ministre Baiba Broka nosūtījusi vēstuli biedrībai „Asociācija Ģimene” un Sabiedrības integrācijas fondam, kurā pauž atbalstu projekta „Pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalība dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un īstenošanā” turpināšanai. Aprīļa sākumā biedrība informēja ministri, ka Eiropas Ekonomiskās zonas Finanšu instrumenta birojs pieņēmis lēmumu apturēt projekta īstenošanu un pieprasīt izlietotā finansējuma atmaksāšanu, kā arī lūdza B.Broku iesaistīties radušās situācijas atrisināšanā. B.Broka informē biedrību un fondu, ka Tieslietu ministrijas kompetencē neietilpst biroja pieņemto lēmumu pamatotības izvērtēšana un izlemšana, vai attiecīgā projekta īstenošanas izmaksas atzīstamas par attiecināmām. Vienlaikus viņa uzsver savu atbalstu jebkāda veida pasākumiem dzimumu līdztiesības īstenošanai, ja tie veicina sabiedrības izpratni par šo jautājumu dažādās dzīves jomās un novērš jebkāda veida diskrimināciju pret personām atkarībā no viņu dzimuma. Ministre arī atkārtoti norāda uz savu vairakkārt minēto prioritāti – ģimeni kā konstitucionālu vērtību, laulību kā savienību starp vīrieti un sievieti, vecāku un bērnu tiesību aizsardzību.
„Uzskatu, ka projekta „Pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdztiesība dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un īstenošanā” turpmākā realizācija ir atbalstāma, ja tās mērķis ir Latvijas kultūrvēsturiskās attīstības gaitā izveidojušos tradicionālo uzskatu par ģimeni un laulību popularizēšana sabiedrībā”, raksta ministre.
Viņa arī aicina biedrību „Asociācija Ģimene” un Sabiedrības integrācijas fondu arī turpmāk uzturēt kvalitatīvu un atklātu diskusiju sabiedrībā un speciālistu vidē par dzimumu līdztiesības jautājumiem. Īpaši aktuāli tas ir pašlaik, kad tiek izstrādātas Dzimumu līdztiesības politikas pamatnostādnes 2015.-2021.gadam.       Inese Auniņa, tieslietu ministres preses sekretāre tālrunis: 67036861, 29283034 e-pasts: inese.aunina@tm.gov.lv