Informācija presei
B.Broka: dzīvokļu īpašnieki nedrīkst būt reformas ķīlnieki
Ceturtdien, 24.aprīlī, tieslietu ministre Baiba Broka nosūtīja Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”. Tie attiecas uz dalītā nekustamā īpašuma jautājuma risināšanu, un parlamenta atbildīgā komisija šo likumprojektu gatavos izskatīšanai Saeimā 3.lasījumā. Ministre uzsver, ka šis jautājums īpaši nozīmīgs ir Rīgas dzīvokļu īpašniekiem, kuru nami atrodas uz citiem īpašniekiem piederošās zemes. „Jau Rīgas Domē saskāros ar šīs problēmas aktualitāti un mērogiem. Neveiksmīgi īstenotā zemes reforma pilsētās, sevišķi Rīgā, dzīvokļu īpašniekus, kuru īpašumi atrodas uz citiem īpašniekiem piederošās zemes, padarīja par situācijas ķīlniekiem. Šī netaisnība ir jālikvidē, un iesniegtie priekšlikumi likumprojekta 3.lasījumam ir pirmais nopietnais solis ceļā uz šīs tiesiski absurdās situācijas izbeigšanu”, norāda B.Broka. Atbilstoši sagatavotajiem priekšlikumiem 2015.gada 1.jūlijā spēkā stāsies jauni kritēriji dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanā. Tāpat grozījumi piešķirs dzīvokļa īpašniekam tiesības savā pašvaldībā ierosināt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu. To praktiskai īstenošanai vēl vajadzēs izstrādāt un pieņemt atbilstošus Ministru kabineta noteikumus un pašvaldības saistošos noteikumus. B.Broka atzinīgi vērtē līdzšinējo darbu likumprojekta sagatavošanā un īpaši akcentē konstruktīvo sadarbību ar Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputātiem šī sasāpējušā jautājuma veiksmīgai atrisināšanai. Inese Auniņa, tieslietu ministres preses sekretāre tālrunis: 67036861, 29283034 e-pasts: inese.aunina@tm.gov.lv