Informācija presei
B.Broka: esam spēruši pirmo reālo soli jaunu ieslodzījumu vietu izveidē Latvijā
Otrdien, 22.jūlijā, Ministru kabineta sēdē valdība pieņēma lēmumu atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu par jauna cietuma būvniecību Liepājā. Tieslietu ministre Baiba Broka uzsver – kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas šī būs pirmā reize, kad Latvijā tiks būvēta jauna, mūsdienu prasībām atbilstoša ieslodzījuma vieta. Kā norādīts 2013.gadā Ministru kabineta akceptētajā Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepcijā, esošajos cietumos to plānojuma dēļ nav iespējams nodrošināt starptautisko un nacionālo institūciju prasību ievērošanu, tāpēc nepieciešama jauna ieslodzījuma vietu infrastruktūra, kurā būtu moderni un mūsdienām atbilstoši apstākļi. Pilnā mērā nav īstenojama arī ieslodzīto resocializācija, jo vairākos cietumos nevar izveidot tam vajadzīgās telpas un radīt atbilstošus apstākļus. Plānots, ka pakāpeniski Latvijā tiks uzbūvētas piecas jaunas ieslodzījuma vietas tagadējo 12 vietā, un Ministru kabinets šodien apstiprināja pirmā jaunā cietuma būvniecību  Liepājā. Cietums atradīsies uz valsts īpašumā esošās zemes Alsungas ielā 29. B.Broka: „Pirmā cietuma būvniecībai tika vērtētas dažādas iespējamās vietas, un izvēli par labu Liepājai ietekmēja vairāki apstākļi – atbilstoša vieta, piemērota infrastruktūra un pašvaldības paveiktie priekšdarbi īpašuma tiesību un teritorijas plānojuma jautājumu sakārtošanā”. Ministre arī atzinīgi vērtē pašvaldības un ministrijas sadarbību projekta realizēšanas pirmajā posmā, kas liecina par Liepājas pilsētas domes patiesu ieinteresētību šī projekta realizēšanā. Tas pilnībā sakrīt arī ar ministrijas nostāju – pēc iespējas ātrāk izveidot jaunas un starptautiskajiem standartiem atbilstošas ieslodzījuma vietas, pirmkārt, lai kvalitatīvi veiktu ieslodzīto     resocializāciju, otrkārt, nodrošināt piemērotus ieslodzījuma apstākļus, tādējādi samazinot ieslodzīto sūdzību skaitu un iespējamos tiesvedības riskus Eiropas cilvēktiesību tiesā. Pēc valdības lēmuma pieņemšanas Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Gaidis Bērziņš un Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks parakstīja nodomu protokolu par sadarbību jaunā cietuma celtniecības un darbības laikā. Tieslietu ministrijas un Liepājas pilsētas domes parakstītais nodomu protokols apliecina pušu gatavību sadarboties un sniegt savstarpēju atbalstu jaunā cietuma būvniecības un nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanā; sadarboties un atbalstīt jaunajā cietumā ieslodzīto resocializāciju, nodrošinot viņu nodarbināšanu un iesaisti izglītības apgūšanā, kā arī veicināt ieslodzīto apmācību, sniedzot darba tirgū pieprasītas darba prasmes un pieredzi, tādējādi mazinot atkārtotas noziedzības risku. Inese Auniņa, tieslietu ministres preses sekretāre, Tālrunis: 67036861; 29283034 E-pasts: inese.aunina@tm.gov.lv