Informācija presei
B.Broka: godīga komercdarbība attiecas arī uz Rīgas domi
Tieslietu ministre Baiba Broka, kas pašlaik pilda arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumus, nosūtījusi vēstuli Rīgas domes priekšsēdētājam Nilam Ušakovam. Ministre uzdod nekavējoties novērst tiesību pārkāpumus, kas radušies elektronisko maksājumu pakalpojumu sniegšanā pašvaldības maksas autostāvvietās. B.Broka pieprasa skaidrojumu par Iepirkumu uzraudzības biroja konstatētajiem publisko iepirkumu normatīvā regulējuma pārkāpumiem un detalizētu izvērtējumu pašvaldības SIA „Rīgas kartes” nepieciešamībai darboties elektronisko maksājumu pakalpojumu sniegšanā un tā atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likumam.
„Es sagaidu, ka Rīgas dome spēs izskaidrot, pirmkārt, kāpēc pašvaldībai nepieciešams iesaistīties elektronisko pakalpojumu tirgū, ja to jau veiksmīgi sniedz privātais komersants, un vai šāda darbība nav apzināta konkurences kropļošana; otrkārt, vai ir veikts izvēlētā pakalpojuma nodrošināšanas saimnieciskais izvērtējums, un, treškārt, vai notikusi pakalpojumu saņēmēju viedokļa apkopošana un analīze par līdzšinējo elektronisko maksājumu modeli (ja tas ir darīts, kādi ir iemesli modeļa maiņai)”, norāda ministre.
Nesaskaņu iemesls ir Rīgas domes izveidotais meitasuzņēmums „Rīgas karte”, kas ne tikai vēlas, bet jau sāk pārņemt SIA „CityCredit” (Mobilly) līdz šim nodrošināto pakalpojumu – īsziņu norēķinu sistēmu Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietās. Starp Rīgas domi un SIA „CityCredit” 2004.gadā noslēgtais līgums 2010.gadā tika pagarināts līdz jaunai iepirkuma procedūrai, kuras rezultāts būtu līgums par īsziņu norēķinu nodrošināšanu Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietās. Savukārt Rīgas dome, apejot publiskā iepirkuma procedūru,  jau noslēgusi līgumu ar pašvaldības SIA „Rīgas karte” par šī pakalpojuma nodrošināšanu, un „Rīgas karte” aicina līdzšinējos pakalpojuma klientus pievienoties tai. Savus iebildumus pret Rīgas domes lēmumu paudis Iepirkumu uzraudzības birojs, norādot uz šīs darbības neatbilstību publisko iepirkumu regulējumam, un Konkurences padome, kas uzskata, bez konkurences par pakalpojumu sniedzēju izvēli patērētājiem tiek lietas iespējas saņemt lētāku, labāku, inovatīvāku un ērtāku pakalpojumu. B.Broka: „Pie šī jautājuma risināšanas man jāatgriežas atkārtoti – jau esot Rīgas domes deputāte, lūdzu Iepirkumu uzraudzības birojam izvērtēt radušos situāciju. Ir nepieļaujami, ja pašvaldība, kuras pienākums ir radīt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi un nodrošināt tiesisko paļāvību, rīkojas pilnīgi pretēji – izmantojot varas resursu, izspiest no tirgus veiksmīgi strādājošu uzņēmumu”. Inese Auniņa, Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036861, 29283034 E-pasts: inese.aunina@tm.gov.lv