Informācija presei
B.Broka: korporatīvās pārvaldības principi ir Latvijas komerctiesību aktualitāte
Ceturtdien, 29.maijā, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti rīkoja ikgadējo Komerctiesību konferenci. Ar akcentu par korporatīvās pārvaldības nozīmi to atklāja tieslietu ministre Baiba Broka. Šajā, pēc kārtas jau septītajā, komerctiesību tēmai veltītajā konferencē tika spriests par korporatīvās pārvaldības jautājumiem. Viens no Latvijas būtiskākajiem stratēģiskajiem mērķiem ir pievienošanās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD) – oficiāls uzaicinājums mūsu valstij izteikts 2013.gadā. Pievienošanās sarunu laikā organizācijas komitejas cita starpā vērtēs Latvijas normatīvo aktu, arī Komerclikuma, atbilstību OECD Korporatīvās pārvaldības principiem, tāpēc šo principu izpratne un precīza ieviešana mūsu komerctiesībās šobrīd ir īpaši aktuāla. Atklājot konferenci, B.Broka tās dalībniekus informēja par pasaulē notiekošajām tendencēm korporatīvās pārvaldības jomā. Ministre uzsvēra, cik būtiski korporatīvās pārvaldības principi un to pienācīga ievērošana izrādījās tieši ekonomiskās krīzes laikā. B.Broka arī norādīja uz Latvijai saistošajām aktualitātēm OECD un Eiropas Savienības kontekstā, kā arī uzsvēra, ka korporatīvās pārvaldības principu precīza ievērošana ir viens no Latvijas izaicinājumiem arī attiecībā uz valsts kapitālsabiedrībām. Viņa mudināja juristus būt radošiem un aktīviem un sniegt ieguldījumu normatīvo aktu un juridiskās prakses pilnveidošanā. Arī pati OECD uzsākusi aktīvu darbu, lai pārskatītu un aktualizētu korporatīvās pārvaldības principus. Latvija kā kandidātvalsts ir uzaicināta piedalīties šo principu pārskatīšanas procesā. Šī konference vērtējama kā viens no soļiem, lai labāk sagatavotos turpmākajām Latvijas sarunām ar OECD pārstāvjiem. Inese Auniņa, tieslietu ministres preses sekretāre, Tālrunis: 67036861; 29283034 E-pasts: inese.aunina@tm.gov.lv