Informācija presei
B.Broka: Latvijas paveiktais pozitīvi iespaidos arī starptautisko cīņu pret kukuļošanu
Trešdien, 4.jūnijā, tieslietu ministre Baiba Broka un viņas vadītā delegācija piedalījās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas (WGB) sanāksmē, kas notiek Parīzē, Francijā. Tās laikā tika izskatīts pirmais Latvijas novērtējuma ziņojuma projekts, kas nosaka mūsu valsts tiesību aktu atbilstību OECD Konvencijas prasībām. B.Broka bija pirmā ministre, kas personīgi ieradās un uzrunāja OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas sanāksmes dalībniekus. Pirms Latvijas sagatavotā ziņojuma projekta izskatīšanas ministre informēja par paveikto tiesību aktu saskaņošanā ar OECD Konvencijas prasībām. Viņa arī norādīja uz valdības apņemšanos turpināt tiesiskā regulējuma uzlabošanu, lai pilnveidotu ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu un novēršanu, kā arī nodrošinātu praktiskus pasākumus Konvencijas prasību izpildei. Ministre atzinīgi novērtēja Čehijas, Šveices un OECD Sekretariāta pārstāvju izstrādāto ziņojumu un pateicās par Latvijas centienu augsto novērtējumu. Plānots, ka Latvijas pirmās fāzes novērtējuma ziņojums tiks apstiprināts WGB plenārsēdes laikā 6.jūnijā, bet publiskots – 12.jūnijā. WGB darba grupas sanāksmes noslēgumā Ārlietu ministrija rīkoja pieņemšanu par godu tam, ka Latvija kļuvusi par 41.valsti, kas pievienojusies Konvencijai. Pieņemšanu apmeklēja augstākā OECD vadība, un WGB priekšsēdētājs Drago Kos (Drago Kos) augstu novērtēja Latvijas tieslietu ministres klātbūtni, uzverot, ka tas apliecina – iestāšanās OECD Latvijai patiešām ir svarīga. Viņš arī minēja mūsu valsti kā piemēru tiesību aktu saskaņošanā ar Konvenciju. Savukārt B.Broka pauda apņēmību turpināt iesākto: „Mēs darīsim visu iespējamo, lai Latvijā nodrošinātu tiesisku un labvēlīgu vidi, kas ir maksimāli pasargāta no kukuļošanas starptautiskajos biznesa darījumos. Mēs esam nesaraujami saistīti ar pārējo pasauli, tāpēc mūsu centieni un paveiktais pozitīvi iespaidos arī kopējo globālo cīņu pret korupciju”. Papildu informācija: 2013.gada 3.oktobrī Latvija kļuva par pilntiesīgu WGB dalībvalsti un tika uzaicināta pievienoties Konvencijai. Latvija ratificēja (apstiprināja) Konvenciju, pieņemot likumu „Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Konvenciju par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos” šā gada 21.martā, bet spēkā tā stājās 30.maijā. Konvencijā iekļautie pienākumi dalībvalstīm vērsti uz vairāku mērķu sasniegšanu: 1.Novērst un apkarot ārvalstu amatpersonu kukuļošanu saistībā ar starptautiskajiem biznesa darījumiem, paredzot kriminālatbildību par šāda veida kukuļošanu. 2.Nodrošināt atbildības piemērošanu juridiskajām personām par ārvalstu amatpersonu kukuļošanu. 3.Nodrošināt valsts spēju sekmīgi apkarot starptautisko kukuļošanu, kā arī veicināt starptautisko sadarbību šī noziedzīgā nodarījuma izskaušanā. Lai nodrošinātu Latvijas normatīvo aktu atbilstību Konvencijas prasībām, tika pilnveidotas Krimināllikuma, Kriminālprocesa likuma un likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normas, kas regulē kukuļošanas kriminalizēšanu un juridiskās personas atbildību par Krimināllikumā noteiktajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kā arī palīdz apkarot korupciju starptautiskajos biznesa darījumos. Inese Auniņa, tieslietu ministres preses sekretāre, Tālrunis: 67036861; 29283034 E-pasts: inese.aunina@tm.gov.lv