Informācija presei
B.Broka: „Maksātnespējas regulējums jāuzlabo nekavējoties!”
  Pēc tieslietu ministres Baibas Brokas iniciatīvas sasauktajā Maksātnespējas konsultatīvas padomes sēdē tika spriests, kā uzlabot maksātnespējas procesu un nodrošināt tā iespējami ātru ieviešanu. Būtiskākās pārmaiņas skartu kapitālsabiedrību valdes locekļus atbildību, izsoļu organizēšanu un maksātnespējas administratoru uzraudzību. Sēdes norisi un tajā panāktās vienošanās ministre vērtē kā veiksmīgas. Pirmkārt, tās ļaus panākt kapitālsabiedrību valdes locekļu atbildības pastiprināšanu situācijās, kad viņu pārvaldītais uzņēmums nonācis finanšu grūtībās. Iecerētās izmaiņas veicinās tiesiskās aizsardzības procesu savlaicīgu uzsākšanu, aktivizēs pārrunas ar kreditoriem, kā arī pastiprinās atbildību par nepilnīgas informācijas sniegšanu uzņēmuma kreditoriem un maksātnespējas administratoram. Otrkārt, praksē konstatētās problēmas izsoļu organizēšanā jeb tā saukto „izsoļu reiderismu” tiktu ierobežotas, izmantojot citas alternatīvas – nosakot, ka izsoles nodrošinājums tā dalībniekiem netiek atgriezts, ieviešot elektroniskās izsoles  vai izsoles dalības maksu. B.Broka ir pārliecināta, ka tas dos iespēju būtiski samazināt izsoļu ļaunprātīgu izmantošanu iedzīvošanās nolūkos. Treškārt, nepieciešams pastiprināt maksātnespējas administratoru darbības uzraudzību. To plānots panākt, nodrošinot tiesas lēmumu pārsūdzības iespēju un maksātnespējas administratoru uzraudzību, kontroli un administratīvo sodīšanu, ko īstenotu Maksātnespējas administrācija. Papildu informācija: Maksātnespējas konsultatīvās padomes sēdē piedalījās Ekonomikas ministrijas, Maksātnespējas administrācijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Ārvalstu investoru padomes Latvijā un biedrības „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” pārstāvji. Iepriekšējā Maksātnespējas konsultatīvās padomes sēde notika pirms gada – 2013.gada aprīlī. Inese Auniņa, Tieslietu ministrija