Informācija presei
B.Broka no amata atceļ zvērinātu tiesu izpildītāju A.Cerbuli
Tieslietu ministre Baiba Broka pieņēmusi lēmumu par zvērināta tiesu izpildītāja Arta Cerbuļa atcelšanu no amata. Šo lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā, bet tas neaptur lēmuma darbību. Disciplinārlietu pret A.Cerbuli Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija izskatīja šā gada 10.jūlijā. Komisija secināja, ka A.Cerbulis nepareizi un neprecīzi veica depozītu summu uzskaiti, savlaicīgi nepārskaitīja naudas līdzekļus piedzinējiem un nenodrošināja pieejamību apmeklētājiem (neinformēja par savu prombūtni tieslietu ministri un nelūdza iecelt sev aizvietotāju), kā arī nesniedza Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju (turpmāk – LZTI) padomei statistikas pārskatus un nesakārtoja izpildu lietu arhīvu. Disciplinārlietu komisija arī konstatēja, ka A.Cerbulis nenodrošināja atkārtotu savas profesionālās un finansiālās darbības pārbaudes veikšanu un nav apliecinājis, ka spēj novērst LZTI padomes veiktajā pārbaudē konstatētos pārkāpumus. Lemjot par soda piemērošanu, ministre ņēmusi vērā A.Cerbuļa pieļauto pārkāpumu kopējo raksturu, smagumu un sistemātiskumu, kas saistīts ar kaitējuma nodarīšanu ne vien valsts un privātpersonu interesēm, bet arī zvērinātu tiesu izpildītāju institūta prestižam, A.Cerbuļa kā valsts amatpersonas statusu un ar saistīto paaugstināto atbildību par savu rīcību. Inese Auniņa, tieslietu ministres preses sekretāre, Tālrunis: 67036861; 29283034 E-pasts: inese.aunina@tm.gov.lv