Informācija presei
B.Broka piedalīsies Tieslietu un iekšlietu ministru padomes neformālajā sanāksmē
8. un 9. jūlijā Milānā, Itālijā, notiks neformālā Tieslietu un iekšlietu ministru padomes (turpmāk – Padome) sanāksme, ko rīko Itālijas prezidentūra. Latvijas delegāciju šajā sanāksmē vadīs tieslietu ministre Baiba Broka. Sanāksmes tieslietu sadaļā plānots diskutēt par fizisko personu datu aizsardzības reformu, Eiropas Prokuratūras izveidi un dokumentu legalizācijas atcelšanu Eiropas Savienībā. Regulā par fizisko personu datu aizsardzību Itālijas prezidentūra aicina debatēt par personas datu aizsardzību, modernizējot tās regulējumu atbilstoši mūsdienu situācijai. Šajā padomes sanāksmē fizisko personu datu aizsardzība tiks skatīta publiskā (valsts) sektora kontekstā. Savukārt, skatot jautājumu par Eiropas Prokuratūras izveidi, plānots pārrunāt lēmumu pārsūdzības mehānismu. Padomes sanāksmes dalībnieki diskutēs arī par dokumentu legalizācijas prasību atcelšanu Eiropas Savienībā. Tas nozīmēs vienkāršotas administratīvās formalitātes, atceļot dokumentu apliecināšanu ar Apostille un vienkāršojot kopiju un tulkojumu izmantošanu. Jāpiebilst, ka Latvijā dokumentu legalizācijas prasība atcelta jau kopš 2010.gada novembra un attiecas uz Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs, kā arī Šveicē izdotajiem dokumentiem. Papildu informācija: Līdz ar Itālijas prezidentūras sākumu šā gada 1.jūlijā Latvija iegūst ienākošās prezidentūras funkcijas, tāpēc nākamā neformālā Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksme plānota Rīgā 2015.gada sākumā. Latvija arī turpinās Itālijas iesākto, ko pēc tam pārņems Luksemburga, jo šīs trīs valstis veido prezidējošo valstu trio, apvienojot savu darbību kopīgā programmā, mērķos un plānos.   Inese Auniņa, tieslietu ministres preses sekretāre, Tālrunis: 67036861; 29283034 E-pasts: inese.aunina@tm.gov.lv