Informācija presei
B.Broka sveic jaunos tiesnešus
  Otrdien, 18.martā, tieslietu ministre Baiba Broka piedalījās svinīgajā jauno tiesnešu zvēresta nodošanas ceremonijā. Solījumu savā darbā vienmēr censties noskaidrot patiesību un nekad to nenodot deva divi rajona (pilsētas) tiesas tiesneši – Dace Grabovska un Erlerns Ernstsons. Ministre aicināja tiesnešus, stājoties pie jauno pienākumu pildīšanas, vienmēr paturēt prātā šodien doto zvērestu. „Uztveriet to ne vien kā solījumu Valsts prezidentam, tieslietu ministrei un valstij, bet galvenokārt kā apņemšanos sev. Tas palīdzēs arī grūtos brīžos un sarežģītās situācijās”, teica B.Broka. Viņa arī izteica cerību, ka tiesneši savā darbā turpinās apgūt visu jauno, neapstāsies savā tālākizglītošanā un pilnveidošanā, kā arī ar lepnumu pildīs atbildīgos tiesneša pienākumus. „Tiesnesim jātur svēts likuma burts un gars, bet līdzās tam viņam nepieciešams viedums, ko sniedz dzīvē iegūtā pieredze”. Piederība un darbs tieslietu sistēmā ir ne vien gods, bet arī atbildība veicināt sabiedrības uzticību, tiesu spriežot godīgi un taisnīgi. Inese Auniņa, Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036861, 29283034 E-pasts: inese.aunina@tm.gov.lv