Informācija presei
B.Broka: Tieslietu ministrija arī šogad palīdzēs organizēt svētkus Aglonā
Ceturtdien, 22.maijā, tieslietu ministre Baiba Broka reģionālā vizītē apmeklēja Aglonu un Rēzekni. Vizītes mērķis bija apskatīt, kā Tieslietu ministrijas piešķirtais finansējums izmantots Aglonas bazilikas restaurācijai un remontam, kā arī vienotos par sadarbību Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku organizēšanā. „Apmeklējot Aglonu, vēlējos personīgi pārliecināties par Tieslietu ministrijas piešķirto līdzekļu izlietojumu Bazilikas klostera rekonstrukcijai. Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis ar lepnumu stāstīja un rādīja paveikto – nomainītos logus un jumtu, nostiprinātos ēkas pamatu, elektrotīklu izbūvi un apkures sistēmas renovāciju. Esmu kristiete, tāpēc līdztekus saimnieciskai līdzekļu izmantošanai mani priecē Aglonas svētvietas patiesa atdzimšana”, norāda ministre. Ar bīskapu J.Buli un Aglonas Bazilikas vadību panākta vienošanās arī par plānoto pasākumu organizēšanu, svinot Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus šā gada augustā. Lai tos īstenotu, starp Aglonas Bazilikas draudzi un ministriju tiks noslēgts atbilstošs līgums par nepieciešamo finansējumu. Tas vajadzīgs pēc iespējas ātrāk, lai varētu uzsākt sagatavošanās darbus tik liela mēroga pasākumu realizēšanai. Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka ministrijas piešķirtie līdzekļi izmantoti apskaņošanas un elektroapgādes nodrošināšanai, dzeramā ūdens vietu, atkritumu savākšanas pakalpojumiem un labierīcību ierīkošanai. Pēc viesošanās Aglonā ministre devās uz Rēzekni, kur tikās ar Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāju Andri Strautu un tiesnešiem un pārrunāja grozījumus Civilprocesa likumā, kas paredz tiesvedībā pieņemto lietu nodošanu citai tiesai ātrākas izskatīšanas nodrošināšanai. Latgales apgabaltiesā līdzšinējā prakse visumā raksturota pozitīvi, gan norādot uz nepieciešamību to vairāk attiecināt uz rakstveida procesiem, kā arī pārsūtīt lietas, kuru izskatīšanai atvēlētais termiņš ir ilgāks. Inese Auniņa, tieslietu ministres preses sekretāre, Tālrunis: 67036861; 29283034 E-pasts: inese.aunina@tm.gov.lv