Šodien, 19.oktobrī, Ministru kabinets (MK) atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus likumā „Par grāmatvedību” un Biedrību un nodibinājumu likumā, kas atļaus kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām. Šādu sistēmu varēs izmantot biedrības, nodibinājumi un arodbiedrības, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā nepārsniegs 25 tūkstošus latu. Līdz ar to minētajām biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām būs nepieciešams sastādīt tikai divas pārskata daļas –ieņēmumu un izdevumu, ziedojumu un dāvinājumu. Pašlaik visas biedrības, nodibinājumi un arodbiedrības grāmatvedību kārto divkāršā ieraksta sistēmā. Tas attiecas arī uz invalīdu biedrībām. Līdz šim reliģiskās organizācijas, kuru saimnieciskie darījumi pārskata gadā nepārsniedza 25 tūkstošus latu, varēja kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Likumu grozījumi vēl jāpieņem Saeimā. Ar grozījumiem var iepazīties MK mājas lapā: grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā un likumā „Par grāmatvedību”. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas/