Šodien, 21.jūlijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus likumā „Par grāmatvedību” un Biedrību un nodibinājumu likumā, kas atļaus kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā biedrībām un nodibinājumiem. Šādu sistēmu varēs izmantot biedrības un nodibinājumi, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā nepārsniegs 25 tūkstošus latu. Līdz ar to minētajām biedrībām un nodibinājumiem būs nepieciešams sastādīt tikai divas pārskata daļas –ieņēmumu un izdevumu, ziedojumu un dāvinājumu. Pašlaik visas biedrības un nodibinājumi grāmatvedību kārto divkāršā ieraksta sistēmā. Tas attiecas arī uz invalīdu biedrībām. Līdz šim reliģiskās organizācijas, kuru saimnieciskie darījumi pārskata gadā nepārsniedza 25 tūkstošus latu, varēja kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Likumu grozījumi vēl jāatbalsta valdībai un jāpieņem Saeimā. Ar grozījumiem var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas/