Šodien Ministru kabinets pieņēma rīkojumu par nekustamā īpašuma Jelgavā, Garozas ielā 31, nodošanu bez atlīdzības Jelgavas pašvaldības īpašumā. Rīkojumu izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) un Ieslodzījumu vietas pārvaldes (turpmāk – IeVP) speciālisti. Kā teikts paskaidrojuma rakstā, minētā nekustamā īpašuma sastāvā ir viena zemes vienība 24 138 m2 platībā un 13 būves. Uz zemes gabala atradās IeVP Pārlielupes cietumam piederošās ēkas un būves un pašlaik tās atrodas TM valdījumā. Pārlielupes cietums pagājušajā gadā tika slēgts un īpašums vairs nav nepieciešams valsts pārvaldes funkciju īstenošanai. Savukārt 2008. gada 12. decembrī TM un Jelgavas dome noslēdza Nodomu protokolu, saskaņā ar kuru Jelgavas dome apņēmās izveidot darba grupu, lai izstrādātu lēmumu par nekustamā īpašuma Jelgavā, Dambja ielā 12, atsavināšanu. Šajā nekustamajā īpašumā izvietota Jelgavas tiesa. 2009.gada 29.septembrī Jelgavas pilsētas dome nolēma nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Jelgavas tiesas ēku. Ar pilnu rīkojuma tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv