Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Ministru kabineta rīkojuma projekts par nekustamā īpašuma Jelgavā, Garozas ielā 31, nodošanu bez atlīdzības Jelgavas pašvaldības īpašumā. Rīkojumu izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) un Ieslodzījumu vietas pārvaldes (turpmāk – IeVP) speciālisti. Kā teikts paskaidrojuma rakstā, minētā nekustamā īpašuma sastāvā ir viena zemes vienība 24 138 m2 platībā un 13 būves. Uz zemes gabala atradās IeVP Pārlielupes cietumam piederošās ēkas un būves un pašlaik tās atrodas TM valdījumā. Pārlielupes cietums pagājušajā gadā tika slēgts un īpašums vairs nav nepieciešams valsts pārvaldes funkciju īstenošanai. Savukārt 2008. gada 12. decembrī TM un Jelgavas dome noslēdza Nodomu protokolu, saskaņā ar kuru Jelgavas dome apņēmās izveidot darba grupu, lai izstrādātu lēmumu par nekustamā īpašuma Jelgavā, Dambja ielā 12, atsavināšanu. Šajā nekustamajā īpašumā izvietota Jelgavas tiesa. Par šo jautājumu Jelgavas dome lems 2009. gada 24. septembra sēdē. Rīkojuma projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Ekonomikas un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijām, kā arī Latvijas Pašvaldību savienībai un Valsts kancelejai. Ar pilnu rīkojuma projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.   Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv