Informācija presei
MK un FICIL

Piektdien, 17. septembrī, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns piedalījās 25. Latvijas valdības un Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) augsta līmeņa sanāksmē, lai kopā ar valdības pārstāvjiem un investoriem apspriestu uzņēmējdarbības tiesiskās vides uzlabošanu un ēnu ekonomikas apkarošanu.

Tieslietu ministrs uzsver, ka tieši pēdējā gada laikā ir sperti vairāki būtiski soļi ēnu ekonomikas mazināšanā un ekonomisko un finanšu noziegumu apkarošanā. Tiesiskums ir obligāts priekšnoteikums efektīvas uzņēmējdarbības vides nodrošināšanā un ārvalstu investīciju piesaistē.

J.Bordāns: "Augstu vērtēju padomes sniegto atbalstu Ekonomisko lietu tiesas izveidē. Ārvalstu investoru padome Latvijā atbalstīja ideju gan par šādas specializētas tiesas izveides nepieciešamību, gan par komerctiesību sfērām, kurās nepieciešama tiesnešu specializēšanās. Ekonomisko lietu tiesas izveide ir nozīmīgs faktors, kas veicinās kvalitatīvu tiesu sistēmas attīstību, kā arī ēnu ekonomikas apkarošanu.”

Tieslietu jomā paveiktais un plānotais:

  • Pabeigts tieslietu audits par izmeklēšanas un tiesvedības procesu efektivitātes uzlabošanu ekonomisko un finanšu noziegumu jomā;
  • Noziedzības novēršanas padomes lomas stiprināšana un tās funkciju paplašināšana;
  • Tieslietu mācību centra izveide tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju profesionālās kvalifikācijas pilnveidei;
  • uzsākta e-lietas ieviešana;
  • Ekonomisko lietu tiesas darba uzsākšana 31.martā;
  • labas korporatīvās pārvaldības principu ieviešana uzņēmumu, tostarp valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību, pārvaldībā.