Informācija presei
Bordāns: digitālos risinājumus tiesu iestāžu sadarbībā civillietās un komerclietās ir jāievieš visās ES dalībvalstīs
Ceturtdien, 6.jūnijā, tieslietu ministrs Jānis Bordāns Luksemburgā piedalās Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmē, kurā ministri apspriež digitālo tehnoloģiju plašāku ieviešanu tiesu iestāžu sadarbībā civillietās un komerclietās. Sanāksmes laikā pēc Rumānijas prezidentūras iniciatīvas notika ES dalībvalstu ministru viedokļu apmaiņa par labākajiem risinājumiem, kā modernizēt tiesas dokumentu pārrobežu pārsūtīšanu ES dalībvalstu starpā civillietās un komerclietās. Latvija atbalsta drošas decentralizētas sistēmas izveidi, ietverot savstarpēji savienotas ES dalībvalstu tiesu sistēmas ar e-CODEX starpniecību. Politiskajās debatēs tieslietu ministrs uzsvēra, ka tiesas dokumentu izsniegšana un pierādījumu savstarpējā apmaiņa ir tikai neliels fragments kopējā ES e-pārvaldības, e-pakalpojumu, tiesu digitalizācijas sistēmā un moderno tehnoloģiju izmantošanā. Arī tieslietu jomai ir jāspēj pilnībā iekļauties kopējā e-risinājumu attīstībā. 2021.gada 1.janvārī Latvija plāno sākt strādāt jau ar otrās paaudzes Tiesu informatīvo sistēmu. ES Padomes sanāksmē tieslietu ministri apspriedīs arī lēmumu projektus par sarunu uzsākšanu ar Amerikas Savienotajām Valstīm par pārrobežu piekļuvi elektroniskajiem pierādījumiem tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās, kā arī par dalību sarunās ar Eiropas Padomi par Kibernoziedzības konvencijas papildprotokola izstrādi saistībā ar elektronisko pierādījumu apmaiņu. Sanāksmē tieslietu ministriem tiks sniegta arī aktuālā informācija par Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidi. Lai izveidotu Eiropas Prokuratūru līdz 2020.gada novembrim, šobrīd notiek darbs vairākos virzienos – EPPO galvenā prokurora un Eiropas prokuroru atlase, kā arī EPPO darbam nepieciešamās infrastruktūras izveide. Par ciešāku sadarbību EPPO izveidē politisko vienošanos ir panākušas jau 22 ES dalībvalstis, tostarp, Latvija.   Plašāka informācija ES Padomes mājaslapā: http://www.consilium.europa.eu/lv/topics/justice ES Padomes sanāksmēm var sekot tiešraidē: http://video.consilium.europa.eu/lv/webcasts PAPILDU INFORMĀCIJA: Šobrīd Eiropas Komisija ir sagatavojusi grozījumus Regulā par sadarbību starp ES dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanu civillietās un komerclietās un Regulā par civillietās un komerclietās esošo dokumentu izsniegšanu. Grozījumu mērķis ir izmantot digitalizācijas sniegtās iespējas un pielāgot tiesisko regulējumu tehnoloģiju attīstībai, lai izveidotu ES mēroga sistēmu pieprasījumu nosūtīšanai. Šāda sistēma nodrošinātu tiešu, drošu un ātru pierādījumu iegūšanu. Piemēram, videokonferenču biežāku pielietojumu pierādījumu iegūšanai. Savukārt citi grozījumi uzlabos dokumentu apmaiņas procesu starp ES dalībvalstīm, kas iesaistītas pārrobežu tiesvedībās.     Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.