Informācija presei

Ekonomisko lietu tiesas darba uzsākšanai ir izveidota atbilstoša darba vide – telpas un tehniskais aprīkojums, tā secina tieslietu ministrs Jānis Bordāns pēc šodien veiktās topošās tiesas telpu apskates.

J.Bordāns: “Šobrīd noris svarīgs posms sagatavošanās procesā specializētās tiesas darbības uzsākšanai – līdz 28.augustam notiek pretendentu pieteikšanās tiesnešu amatiem. Aicinu ikvienu kvalificētu juristu, kura profesionālā interese ir saistīta ar komerclietām, apsvērt iespēju pievienoties Latvijas tiesnešu saimei un kļūt par vienu no tiesnešiem, kuriem būs iespēja veidot komerctiesas praksi un tiesas autoritāti!”

Plānots, ka tiesas kompetencē būs specifiski komercstrīdi un krimināllietas par sevišķi smagiem un smagiem noziegumiem, kas rada būtisku kaitējumu uzņēmējdarbības videi un tautsaimniecības attīstībai. Vienlaikus specializācijas noteikšana noteiktā tiesību nozarē vai tiesību jautājumos tiesas ietvaros būs pašu tiesnešu rokās. Ierasti specializācijas noteikšana notiek, ņemot vērā tiesneša līdzšinējo pieredzi noteiktā tiesību nozarē un interesi par specifiskiem tiesību jautājumiem, uzsver J.Bordāns.

Plānots, ka atlases pārbaudījumi norisināsies no 2020.gada septembra beigām līdz 2020.gada novembra beigām. Visi pretendenti, kas būs sekmīgi nokārtojuši atlases pārbaudījumus, tiks iekļauti tiesneša amata kandidātu sarakstā. Tiesneša amatu tiks piedāvāts ieņemts kandidātiem ar lielāko atlases pārbaudījumos iegūto punktu skaitu. Pārējiem kandidātiem iekļaušana sarakstā dod tiesības pretendēt uz tiesneša amata vakanci nākamo triju gadu laikā, nekārtojot atkārtotu atlases pārbaudījumu.

Īpaši uzsvērts, ka atlases procesa ietvaros būs pieejami sagatavošanās kursi, kas pretendentiem palīdzēs sagatavoties atlases konkursa profesionālajiem pārbaudījumiem. Tāpat ir ieguldīts liels darbs, lai izstrādātu mācību programmu jaunajiem tiesnešiem, kas īpaši pielāgota Ekonomisko lietu tiesas kompetences specifikai. Programma veidota, piedaloties pieredzējušajiem tiesību ekspertiem, balstoties uz LTMC līdzšinējo pieredzi tiesnešu apmācībā un Eiropas Juridiskās tālākizglītības tīkla (EJTN) praksi un ietver arī virkni tiesneša amata sekmīgai izpildei nepieciešamu prasmju pilnveides seminārus. Esam padomājuši arī par iespēju gūt starptautisku skatījumu un iespēju aktīvi iesaistīties starptautiskajā dialogā, piedaloties pieredzes apmaiņas programmās, gan starptautiskos semināros, piemēram, Eiropas Tiesību akadēmijā (ERA) organizētajos kursos, informē tieslietu ministrs.

J.Bordāns uzsver: "Lai gan tiesas izveides process tika nevajadzīgi politizēts, tiesu neatkarība ir mūsu valsts tiesiskuma pamats un šeit nav un nebūs nekādu izņēmumu. Mans uzdevums ir nodrošināt tiesu varas attīstību, un šajā gadījumā mana pārliecība ir, ka tiesu varas resursus nepieciešams virzīt tādu valsts attīstībai un reputācijai fundamentālu jautājumu risināšanai kā komercdarbības vides tiesiskuma uzlabošana, korupcijas apkarošana un naudas līdzekļu legalizācijas novēršana." Aicinu gan esošos, gan topošos tiesnešus neietekmēties no politiskajām cīņām, kas tika savērptas ap šo jautājumu. Šis ir rets gadījums, kad vienlaikus tiesu sistēmā tiks uzņemti tik daudz jauni tiesneši un esmu pārliecināts, ka ieguvēja būs visa tiesu vara kopumā, pārliecību pauda J.Bordāns.

 

PAPILDU INFORMĀCIJA:

Specializētā tiesa atradīsies Rīgā, un tās darbības teritorija aptvers visu Latvijas teritoriju. Lai nodrošinātu efektīvu un operatīvu tiesas procesu, tiesa būs aprīkota ar atbilstošu materiāltehnisko nodrošinājumu, tostarp tiesā tiks uzstādītas trīs stacionārās un viena pārvietojamā videokonferenču iekārta. Vienlaikus Tieslietu ministrija norāda, ka, optimizējot pieejamos resursus, specializētā tiesa tiek veidota esošā budžeta ietvaros un nepalielinot tiesnešu skaitu. Konkursa sludinājums ir pieejams oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Pieteikšanās termiņš līdz 2020.gada 28.augustam.