Informācija presei
Jānis Bordāns

Tieslietu ministrija sākusi darbu pie tiesiskā regulējuma izstrādes saistībā ar ierobežojumu atcelšanu pēckrīzes situācijā, lai sabiedrība varētu atgriezties pie ierastā ekonomiski aktīva dzīves stila un vienlaikus saglabātu pieeju, kas Latviju padarījusi par pasaulē atzītu veiksmes stāstu.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Latvija ir pierādījusi, ka mēs kontrolējam vīrusa izplatību. Vienlaikus esam aizņēmušies četrus miljardus eiro krīzes seku pārvarēšanai un tālākai ekonomiskajai izaugsmei. Valdībā tiek virzīts desmit punktu plāns, lai mūsu valsts varētu iznākt no šīs krīzes situācijas spēcīgāka, salīdzinot ar saviem kaimiņiem. Viss, kas šobrīd vajadzīgs – dota iespēja cilvēkiem šo plānu īstenot dzīvē. Tāpēc dažu nedēļu laikā mēs likumiski nostiprināsim mūsu kopīgā veiksmes stāsta turpinājumu. Cilvēkiem ir jāatgriežas pie ekonomiski aktīva dzīvesveida.”

Tāpēc pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas jaunā likumā jābūt noregulētiem visiem būtiskiem privātpersonu ierobežojumiem dažādās dzīves jomās, kā arī nozīmīgām izmaiņām attiecībā uz sociālajiem un ekonomiskajiem jautājumiem. Saeimai ir jānodrošina visu būtisko jautājumu izlemšana atbilstošā likumdošanas procesā, jo visi ārkārtējās situācijas nodrošināšanai pieņemtie lēmumi un rīkojumi zaudēs spēku vienlaikus ar ārkārtējās situācijas atcelšanu, uzsver J.Bordāns.

Jaunais regulējums paredzēs izmaiņas arī atsevišķu nozaru jautājumos, lai nepieciešamības gadījumā varētu efektīvi pielāgoties Covid-19 situācijas izmaiņām, piemēram, individuālo aizsardzības līdzekļu plānošanā un iegādē, kā arī epidemioloģiskās drošības pasākumu pilnveidošanā un nodrošināšanā.

Tāpat arī atsevišķus ārkārtējās situācijas laikā ieviestos papildu risinājumus paredzēts ieviest kā pastāvīgu regulējumu, piemēram, digitālos risinājumus un attālināto piekļuvi iestāžu pakalpojumiem.

 

Informāciju sagatavoja:
Andris Vitenburgs
Tieslietu ministra preses sekretārs