Informācija presei
Bordāns lūdz Dombrovski ar izpratni un atbildību vērtēt likumprojektus
Tieslietu ministrs izprot maksātnespējas procesu jomā pastāvošās problēmas un no tiem izrietošos riskus, tie ir adekvāti izvērtēti un to novēršana ietverta likumprojektā, tādēļ aicina ministru prezidentu vērīgi un ar izpratni lasīt likumprojektus, lai nesētu šaubas sabiedrībā. Likumprojekts „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” paredz, ka ar 2014.gada 1. janvāri Maksātnespējas administrācija (MNA)  un nevis administratori, kā tas kļūdaini ir izskanējis, no Valsts policijas pārņem tiesības piemērot administratīvo sodu jebkuram maksātnespējas procesā iesaistītajam, ja tas pārkāpj maksātnespējas procesa noteikumus, tādējādi radot būtiskas un smagas sekas kreditoru un sabiedrības kopumā interesēm. Ministru kabinetā, skatot šo likumprojektu, to atbalstīja iekšlietu ministrs. Šis projekts tapis saskaņā ar Tieslietu ministrijas rīcībā esošo informāciju, ka Valsts policija nav strādājusi ar šāda veida maksātnespējas procesa pārkāpumiem, taču būtiski pārkāpumi pastāv. Vislabāk ievērot pārkāpumus un savlaicīgi piemērot sodu spētu MNA kā procesus uzraugošā institūcija. Kā jau minēts iepriekš, iekšlietu ministrs šādu pieeju atbalstīja. Šobrīd, ja administrators sastopas ar situāciju, kad parādnieka pārstāvis neizsniedz pieprasītos dokumentus, administratoram būtu jāvēršas policijā soda piemērošanai. Nākotnē plānojam, ja administrators ievēro pārkāpumu, tam būtu jāvēršas MNA soda piemērošanai, kā arī - MNA pati, sastopoties ar kādu pārkāpumu procesa uzraudzības ietvaros, varētu piemērot sodu. Maksātnespējas administrācija ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde. Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv