Informācija presei
Bordāns: Novecojusi cietumu infrastruktūra nopietni apdraud sabiedrību
Otrdien, 16. jūlijā, Ministru kabinets pieņēma zināšanai Tieslietu ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu par Liepājas cietuma būvniecību. "Mums ir dots valdības uzdevums kopā ar Finanšu ministriju turpināt sarunas ar Eiropas Padomes Attīstības banku par finansējumu jaunā Liepājas cietuma būvniecībai un būvuzraudzībai. Jau šobrīd ar Eiropas Padomes Attīstības bankas pārstāvjiem ir panākta konceptuāla vienošanās par to, ka tā ir gatava iesaistīties minētā jautājuma finansēšanā. Esam saņēmuši Eiropas Padomes Attīstības bankas vēstuli, kurā tā apliecina gatavību piedāvāt aizņēmumu Latvijai jaunā Liepājas cietuma būvniecības nodrošināšanai," atzīmē tieslietu ministrs J.Bordāns. Vienlaikus tieslietu ministrs uzsver: "Runājot par cietumu infrastruktūru mūsu valstī, mēs nevaram izlikties, ka viss ir kārtībā, jo Eiropas institūcijas jau ilgstoši kritizē Latviju par cietumu kritisko stāvokli. Mums ir jāpanāk, lai brīvības atņemšanas sodu izcietušais integrējas sabiedrībā un neizdara jaunus noziegumus. Diemžēl Latvijas gadījumā skaitļi liecina par pretējo. Novecojis cietums bieži vien sabiedrībai nav devis neko vairāk kā vien vēl deģenerētāku un uz visu cilvēci niknāku indivīdu. Turklāt mēs nevaram nelietderīgi izšķērdēt valsts finansējumu, ieguldot to brūkošajās cietuma ēkās un izmaksājot nesamērīgi lielās kompensācijās ieslodzītajiem par neatbilstošiem apstākļiem. Mums ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu cienīgus un atbilstošus darba apstākļus cietuma personālam, un izveidotu mūsdienīgu infrastruktūru. Mūsu uzdevums ir rūpēties par sabiedrības drošību. Tāpēc par vienu no saviem mērķiem esmu izvirzījis to, ko uzsāku jau 2012. gadā, pirmo reizi ieņemot tieslietu ministra amatu – jauna Liepājas cietuma būvniecību." Liepājas cietuma būvniecībai būs nepieciešams valsts budžeta finansējums -  provizoriski 2019. gadā 140 000 eiro, 2020. gadā 8 511 418 eiro, 2021. gadā 60 000 766 eiro, 2022. gadā 63 441 964 eiro un 2023. gadā 9 853 980 eiro. Plānots, ka tieslietu ministrs J.Bordāns 2019. gada 23. augusta Ministru kabineta sēdē informēs par sarunas rezultātiem ar Eiropas Padomes Attīstības banku. Ar informatīvo ziņojumu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.   Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; e-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv