Bordāns: paldies TM kolēģiem un sadarbības partneriem par ieguldīto darbu Moneyval rekomendāciju ieviešanā!