Bordāns: savlaicīgas un koordinētas rīcības rezultātā no Vācijā dzīvojošas ģimenes izņemtie bērni ir nonākuši radinieku aprūpē Latvijā
Pateicoties sekmīgi īstenotajiem bērnu tiesību aizsardzības pasākumiem, Tieslietu ministrija ir panākusi divu no Vācijā dzīvojošas ģimenes izņemto bērnu nonākšanu radinieku aprūpē Latvijā. Šogad martā viena no Vācijas apgabaltiesām pieņēma lēmumu par abu bērnu aizbildņiem iecelt viņu vecvecākus. Abi bērni jau ir Latvijā un veiksmīgi aizvadījuši 14 dienu pašizolācijas procesu ārkārtas situācijas dēļ. Sākotnēji Rīgas bāriņtiesa ar Tieslietu ministrijas starpniecību lūdza nodot lietas jurisdikciju Latvijas pusei, tomēr tiesas process notika Vācijā. Tāpēc Vācijas kompetentajai iestādei tika iesniegts Tieslietu ministrijas lūgums ņemt vērā Latvijas iestāžu viedokli, bērnu tiesības augt pie vecvecākiem un viņu gatavību aprūpēt savus mazbērnus. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Šis gadījums ir veiksmes stāsts. Tas kārtējo reizi pierāda, ka savlaicīga informācijas saņemšana ļauj Tieslietu ministrijai operatīvi reaģēt un efektīvi sadarboties gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, lai sekmīgi aizstāvētu savus pilsoņus. Turklāt šajā gadījumā Latvijai bija jāaizstāv mūsu valstspiederīgo bērnu intereses tiesvedības procesā, kas notiek citā valstī. Saku lielu paldies visiem iesaistītajiem par ātru reaģēšanu un atbalstu!” Ar šo piemēru vēlos nodot skaidru ziņu – savu pilsoņu interešu aizstāvēšana ir efektīva tajos gadījumos, kad atbildīgās iestādes savlaicīgi saņem sākotnējo informāciju un koordinēti veic nepieciešamos pasākumus, TM gatavību palīdzēt Latvijas valstspiederīgajiem akcentē tieslietu ministrs. Pērn maijā Tieslietu ministrija no Latvijas vēstniecības saņēma informāciju par divu (trīs un pieci gadi) bērnu izņemšanu no Vācijā dzīvojošas ģimenes, kurā māte ir Latvijas valstspiederīgā. Sociālais dienests abiem vecākiem bija atņēmis aizgādības tiesības – bērnu vecāki nav pildījuši savus pienākumus. Tāpēc Tieslietu ministrija veica visus nepieciešamos pasākumus bērnu tiesību aizsardzībai, iesaistot bāriņtiesu, apzinot Latvijā dzīvojošos radiniekus un informējot Vācijas atbildīgās iestādes par vecvecāku vēlmi kļūt par savu mazbērnu aizbildņiem.   Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.