J.Bordāns

Pret ikvienu noziegumā cietušu personu jāizturas ar cieņu, profesionāli un bez diskriminācijas, to tiešsaistes seminārā “Eiropas dienas noziegumos cietušajiem 2021” savā atklāšanas uzrunā uzsvēra Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

Krīžu un konsultāciju centra “Skalbes” organizētā tiešsaistes semināra mērķis ir informēt sabiedrību par esošajām atbalsta iespējām cietušajiem un veicināt starpinstitucionālu sadarbību palīdzības nodrošināšanai.

J.Bordāns aicināja gan tiesībsargājošās institūcijas, gan nevalstiskās organizācijas, gan sabiedrību kopumā nebūt vienaldzīgiem pret to, kas šķietami “notiek aiz sienas” un paliek nepamanīts vai noklusēts, jo noziegumos cietušajiem ir jāsaņem palīdzība un atbalsts, bet noziegumu veicējiem ir jāsaņem sods.

“Tieslietu ministrija pēdējos gados ir veikusi būtisku darbu, lai cietušie noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas, kriminālvajāšanas un iztiesāšanas laikā tiktu aizsargāti un lai cietušajiem kriminālprocesā gaitā netiek nodarīts vēl papildu kaitējums,” atzīmē J.Bordāns.

Pamatojot sacīto, tieslietu ministrs J.Bordāns norādīja uz vairākiem būtiskākajām procedūrām noziegumos cietušo aizsardzībai:

- pieņemti grozījumi Kriminālprocesa likumā, ieviešot direktīvu par cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālajiem standartiem kriminālprocesā. Tāpat Tieslietu ministrija gatavo skaidrojumu praktiķiem, lai stiprinātu izpratni par minētā regulējuma izpildi;

- kopš 2016. gada 1. janvāra Latvijā darbojas bezmaksas atbalsta tālrunis cietušajiem – 116006. Zvanot uz šo tālruni, cietušajiem un viņa tuviniekiem ir iespēja saņemt emocionālo un psiholoģisko atbalstu, kā arī informāciju par tiesībām un citiem atbalsta dienestiem;

- kopš 2019. gada 1. janvāra palielināts valsts izmaksājamās kompensācijas apmērs cietušajiem, it īpaši nepilngadīgām personām;

- Tieslietu ministrija izstrādājusi grozījumus Civilprocesa likumā, paredzot ieviest tiesības cietušajam lūgt pagaidu aizsardzību visdažādākajos civiltiesiska rakstura strīdos;

- pašreizējais regulējums ļauj piemērot arī vardarbīgās personas izolēšanu, kā arī iespēju iziet kursus tikai piekrišanas gadījumā. Lai varmākam varētu uzlikt kā obligātu pienākumu apgūt sociālās rehabilitācijas kursus, Saeima jau tuvākajā laikā pieņems atbilstošus grozījumus, un tiesas to varētu īstenot praksē no 2021.gada 1. jūlija.