Bordāns: Tiesnesim par noteiktajiem sabiedriskās kārtības pārkāpumiem jāatbild tāpat kā citiem sabiedrības locekļiem
  Pirmdien, 21. oktobrī, Tieslietu ministrija jau ceturto reizi pēc kārtas Tieslietu padomē rosināja diskusiju par tiesnešu imunitātes administratīvo pārkāpumu lietās atcelšanu, proti, par grozījumiem likumā "Par tiesu varu" un Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, ar kuriem tiktu atcelta tiesnešu imunitāte administratīvo pārkāpumu lietās, vienlaikus paredzot, ka tiesnesi varēs saukt pie disciplinārās atbildības, ja ar izdarīto administratīvo pārkāpumu vienlaikus pieļauta tiesneša amata necienīga rīcība vai izdarīts rupjš tiesneša ētikas normu pārkāpums. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns: "Beidzot pēc gandrīz desmit gadus ilgām diskusijām mēs esam saņēmuši Tieslietu padomes konceptuālu atbalstu tiesnešu imunitātes atcelšanai administratīvo pārkāpumu lietās un varam virzīties tālāk. Tiesu neatkarība ir līdzeklis demokrātijas un tiesiskuma nodrošināšanai, tā nevar būt absolūta un to līdzsvaro atbildība. Ir jāattīsta instrumenti, kas ļauj pašai tiesu varai reaģēt uz iespējamu kaitējumu tiesu varas reputācijai arī tajos gadījumos, kad reputācijas apdraudējumu radījusi tiesneša rīcība ārpus darba pienākumu izpildes." Jautājums ir apspriests arī ar rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu pārstāvjiem, kā arī Augstākās tiesas pārstāvjiem, un vairākums paudis atbalstu priekšlikumam, ka tiesnesis par izdarīto administratīvo pārkāpumu ir saucams pie administratīvās atbildības tāpat kā ikviens cits sabiedrības loceklis. Savukārt gadījumos, ja pārkāpuma apstākļi liecina par tiesneša amata necienīgu rīcību vai tiesnešu ētikas normu rupju pārkāpumu, tiesnesim papildus var tikt piemērota profesionālā jeb disciplināratbildība.  Vienlaikus jānorāda, ka ar imunitātes administratīvo pārkāpumu lietās atcelšanu tiktu izpildīta arī Eiropas Padomes Starpvalstu pretkorupcijas grupas (GRECO) IV novērtēšanas kārtas ziņojumā Latvijai izteiktā rekomendācija- atcelt tiesnešu administratīvās imunitātes sistēmu. GRECO jau atkārtoti vērsusi uzmanību, ka Latvija nav veikusi nekādas darbības ziņojumā veiktās rekomendācijas kontekstā, kā arī izteica nožēlu par atbildīgo institūciju vilcināšanos atcelt tiesnešu administratīvo imunitāti, kas palīdzētu kliedēt pārliecību, ka tiesneši ir pārāki par likumu, stiprinātu pilsoņu uzticību tiesu sistēmai.  Latvija ir viena no pēdējām ES valstīm, kurās ir līdz šim saglabājusies tiesnešu imunitāte administratīvo pārkāpumu lietās.   Ksenija Vītola Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma Nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036861; e-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv