Bordāns: tiesnešu iesaiste sekmēs tiesvedības ilgumu kavējošo apstākļu precīzu identificēšanu un novēršanu
Pirmdien, 10.februārī, Tieslietu padome vienbalsīgi atbalstīja aicinājumu Augstākajai tiesai izvērtēt tiesvedības ilgumu kavējošos faktorus un sagatavot ieteikumus to novēršanai. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns atzinīgi vērtē lēmumu veidot darba grupu Augstākās tiesas virsvadībā, piesaistot arī citus nozares ekspertus: “Tiesvedības ilgumu ietekmējošos faktorus vislabāk analizēt pašiem tiesnešiem un tiesu varai, Tieslietu ministrija sniegs visu nepieciešamo atbalstu un palīdzēs ieviest sagatavotos priekšlikumus.” Tā būtu sistēmiska pieeja – ieilgušo tiesvedību problēmas meklēt gan no judikatūras aspekta, gan procesuālā regulējuma uzlabošanā, uzsver tieslietu ministrs. Uzreiz pēc valdības apstiprināšanas pirms gada TM uzsāka tieslietu sistēmas efektivitātes izvērtējumu – sākot ar Valsts kontroles un starptautisko organizāciju jau izteikto vērtējumu padziļinātu izpēti, beidzot ar Valsts kontroles iesaisti jaunas visaptverošas revīzijas īstenošanā par efektīvu kriminālprocesu kavējošies faktoriem. Vienlaikus tiek veikti nepieciešamie sagatavošanās priekšdarbi, lai 2021.gada sākumā varētu sākt darbu specializēta Ekonomisko lietu tiesa un ieviest e-lietas projektu. Gada laikā Tieslietu ministrijas darba grupa ir iesniegusi izskatīšanai parlamentā apmēram 40 būtiskus priekšlikumus procesuālajos likumos ar mērķi veicināt tiesvedības procesu ātrumu un kvalitāti. Tomēr šo iniciatīvu rezultāti nav atkarīgi tikai no izpildvaras un likumdevēja, bet prasa arī aktīvu tiesu varas iesaisti. Tieslietu ministrija ir gatava palīdzēt tiesu varai sasniegt tās mērķus. Efektīva tiesu vara ir mūsu visu kopīgs mērķis, pie kura sasniegšanas jāstrādā kopā visiem valsts varas atzariem, uzsver J.Bordāns.       Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.