Informācija presei
Brīvprātīga soda samaksa ir izdevīga
Šodien, 10.decembrī, valdība atbalstīja grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kuri paredz inovatīvu administratīvo pārkāpumu lietvedības risinājumu - vienošanos par soda izpildi. Vienošanās par soda izpildi mērķis ir motivēt personas brīvprātīgi samaksāt sodu, piedāvājot izdevīgus soda apmaksas nosacījumus. Ja persona, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, atzīst pārkāpumu, un piekrīt sodam - amatpersona ir tiesīga piedāvāt personai noslēgt vienošanos par soda izpildi. Gadījumos, ja persona piekrīt slēgt vienošanos, piemērotais naudas sods tiek samazināts uz pusi no sākotnējā soda apmēra, piemēram, ja sods ir 50 lati, tad noslēdzot vienošanos, tas tiek samazināts uz 25 latiem. Savukārt persona apņemas naudas sodu samaksāt paātrinātā termiņā – 10 darba dienās. Papildsodi, ja tādi tiek piemēroti, paliek nemainīgi. Šāda jaunā kārtība nodrošinātu arī to, ka soda izpilde netiek pārāk attālināta no paša pārkāpuma izdarīšanas brīža un sods sasniedz savu audzinošo raksturu, bet tiesiskās attiecības tiek noregulētas savstarpēji izdevīgā formā. Tāpat vienošanās noslēgšana nozīmē, ka šāda abu pušu vienošanās ietver administratīvā pārkāpuma seku galīgo noregulējumu un gan lēmums par administratīvā soda piemērošanu, gan vienošanās nav pārsūdzama. Ja persona nepilda vienošanos un 10 darba dienu laikā nesamaksā vienošanās ietvaros noteikto naudas sodu, iestāde sākotnēji pieņemto lēmumu par administratīvā soda piemērošanu nosūta piespiedu izpildei tiesu izpildītājam kodeksā noteiktajā kārtībā. Lai  būtu saprotams, kuros gadījumos iestādes piedāvās noslēgt vienošanos par sodu izpildi, iestādes savā interneta mājaslapā ievietos vadlīnijas, kurā būs norādīts, par kādiem pārkāpumiem šādu vienošanos ir iespējams noslēgt. Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā 2015.gada 1.janvārī. Ar pilnu grozījumu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Grozījumi vēl jāatbalsta Saeimai. Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv