Informācija presei
Būtiski samazinās administratīvo slogu viena dalībnieka SIA
Otrdien, 31.martā, Ministru kabinets atbalstīja grozījumus Komerclikumā, kas paredz būtiskus atvieglojumus viena dalībnieka SIA attiecībā uz aktuālā dalībnieku reģistra ieviešanu un ar pāreju uz euro saistīto dokumentu iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā (UR). Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs pozitīvi vērtē sagatavotos Komerclikuma grozījumus, uzsverot, ka ar minētajiem grozījumiem vairāk nekā 80% komersantu tiks atvieglota viņu uzņēmumu darbība. Vienlaikus ministrs pauž pārliecību, ka likuma grozījumi Saeimā būtu pieņemami steidzamības kārtībā, lai tie stātos spēkā līdz šā gada 30.jūnijam. 2013.gada 1.jūlijā stājās spēkā grozījumi Komerclikumā, kas vērsti uz reiderisma jeb komersanta prettiesiskas pārņemšanas novēršanu. Šie grozījumi būtiski izmainīja SIA dalībnieku reģistra vešanas kārtību un visām līdz 2013.gada 30.jūnijam komercreģistrā reģistrētajām SIA noteica pienākumu līdz 2015.gada 30.jūnijam iesniegt UR aktuālo dalībnieku reģistru, kas atbilst jaunajai kārtībai. Tā kā viena dalībnieka SIA nav saskatāmi tādi reiderisma riski, kādi iespējami vairāku dalībnieku SIA, plānotās izmaiņas Komerclikumā paredz, ka viena dalībnieka SIA aktuālo dalībnieku reģistru varēs iesniegt UR jebkurā laikā (tomēr šāds pienākums iestājas, ja tiek veiktas citas būtiskas izmaiņas, kas skar daļu pāreju vai izmaiņas pamatkapitālā). Saistībā ar pāreju uz euro visām kapitālsabiedrībām, kuru pamatkapitāls izteikts latos, līdz 2016.gada 30.jūnijam UR jāiesniedz ar pāreju uz euro saistītie dokumenti. Ņemot vērā līdzšinējo kapitālsabiedrību pasivitāti, būtu attaisnojuma Uzņēmumu reģistra iesaiste viena dalībnieka SIA pamatkapitāla denominācijā, vienlaikus saglabājot iespēju arī pašām SIA veikt pamatkapitāla denomināciju. Izmaiņas Komerclikumā paredz, ka UR veiks automātisku denomināciju viena dalībnieka SIA, kas nebūs iesniegušas ar euro ieviešanu saistītos dokumentus UR līdz likumā noteiktajam gala termiņam – 2016.gada 30.jūnijam. Papildu informācija: Šā gada sākumā tikai aptuveni 42 500 jeb 27% SIA (reģistrētas līdz 2013.gada 30.jūnijam) ir pieteikušas UR aktuālo dalībnieku reģistru atbilstoši jaunajai kārtībai. Viena dalībnieka SIA ir vēl pasīvākas šīs likumiskās prasības izpildē. Tikai 17 416 jeb 17% no visām viena dalībnieka SIA ir iesniegušas Komerclikuma grozījumiem atbilstošu dalībnieku reģistru. Aptuveni 13% no visām SIA, kuru pamatkapitāls ir izteikts latos, ir pieteikušas UR ar pāreju uz euro saistītos dokumentus. Viena dalībnieka SIA gadījumā tās ir 12 475 jeb tikai 11% no visām šāda veida SIA. Prakse liecina par uzņēmumu pasivitāti likuma prasību izpildē, kas var novest pie šādām negatīvām sekām: 1) kapitālsabiedrības nebūs izpildījušas likumiskās prasības, un to dibināšanas dokumenti būs pretrunā ar likumu. Tas savukārt atbilstoši Komerclikuma 314. pantam var novest pie kapitālsabiedrību darbības izbeigšanas; 2) liela daļa no SIA šīs darbības veiks īsi pirms gala termiņa iestāšanās. Līdz ar to šā gada vidū UR būtiski palielināsies iesniegto pieteikumu skaits, tādējādi radot negatīvu ietekmi uz citu komersantu interešu realizāciju. Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv