Informācija presei
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas veidlapas no šodienas var iegādāties elektroniski
No šodienas Elektronisko iepirkumu sistēmā iespējams iegādāties vairākas civilstāvokļa aktu reģistrācijas veidlapas - dzimšanas apliecības, laulības apliecības un miršanas apliecības. Minētās veidlapas var iegādāties, izvēloties nepieciešamo apliecību no kopējā preču kataloga un veicot pasūtījumu elektroniski. Elektronisko iepirkumu sistēmas darbību nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūra.