Informācija presei Jaunumi
Ziņojums

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Maksātnespējas kontroles dienestu ir izstrādājuši ziņojumu, kurā secināts, ka Covid – 19 infekcijas izplatība līdz šim nav negatīvi ietekmējusi maksātnespējas jomu un maksātnespējas jomā, sākoties trešajai ārkārtējai situācijai, nav konstatējami būtiski riski.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: "Ziņojums par Covid -19 infekcijas izplatības ietekmi uz maksātnespējas jomu tika izstrādāts, lai uz pamatotiem datiem izvērtētu Covid -19 izplatības ietekmi, kā arī, lai novērstu iespējamos negatīvos riskus. Analizējot esošo situāciju, varam apgalvot, ka Covid – 19 infekcijas izplatība vismaz pašlaik nav negatīvi ietekmējusi maksātnespējas jomu, taču, vienlaikus, ņemot vērā izsludināto ārkārtējas situāciju valstī līdz 2022. gada 11. janvārim, nepieciešams aktīvi sekot izmaiņām un decembrī atkārtoti analizēt situāciju maksātnespējas jomā."

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu un Ekonomikas ministriju, kā arī nepieciešamības gadījumā pieaicinot Latvijas Banku, turpinās rūpīgi vērtēt esošo situāciju, tajā skaitā kontekstā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu, gada pārskatu datiem un citām aktualitātēm maksātnespējas jomā.

Kopumā analizējot situāciju maksātnespējas jomā un Covid – 19 infekcijas izplatības un to seku mazināšanas ēnā, tajā skaitā, vērtējot maksātnespējas jomas rādītājus kopš 2020. gada marta, tātad arī iepriekšējo ārkārtējo situāciju laika maksātnespējas jomas datus, norādāms, ka pieejamie valsts atbalsta mehānismi nešaubīgi veicina maksātspējas stāvokļa saglabāšanu vai atjaunošanu, tādējādi samazinot maksātnespējīgo komersantu skaitu. Piemēram, pandēmijas laikā ir ieviests pabalsts darbinieku dīkstāvei, tika ieviests arī cits pabalsts – algu subsīdijas, tāpat uzņēmējiem ir pieejamas dotācijas apgrozāmā kapitāla plūsmai utt.

Vienlaikus jāatzīmē, ka atbalsta mehānismu ietekmē ir samazinājies tiesiskās aizsardzības procesa lietu skaits[1] un juridiskās personas maksātnespējas procesa lietu skaits[2]. Tomēr diskusijas ar uzņēmēju un kreditoru pārstāvošajām organizācijām apliecina, ka situācija praksē saistībā ar maksātnespējas aspektiem kopumā, sākoties trešajai ārkārtējai situācijai, ir salīdzinoši stabila, un tamdēļ šobrīd ir pāragri runāt par iepriekšējo vai esošo pagaidu regulējumu atjaunošanu vai pagarināšanu.

Līdzīgi kā juridisko personu maksātnespējas procesa lietās, arī fiziskās personas maksātnespējas procesa lietu skaita samazinājums salīdzinājumā ar datiem pirms Covid-19 infekcijas izplatības ir ievērojams.[3] Tas varētu būt saistīts ar dažādiem atbalsta mehānismiem, galvenokārt tiem, kuri saistīti ar atsevišķu darbību apturēšanu, kā arī neiespējamību iesniegt fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu klātienē.

Ziņojums pieejams Tieslietu ministrijas mājaslapā.


[1] Covid-19 infekcijas izplatības pirmā gada laikā ierosināto tiesiskās aizsardzības procesa lietu skaits ir samazinājies par 19,85 % salīdzinājumā ar gadu iepriekš, turklāt Covid-19 infekcijas izplatības otrā gada laikā, t.i., kopš 2021. gada marta tendence ir saglabājusies nemainīga.

[2] Gadu pirms pandēmijas kopumā tika ierosinātas 566 juridisko personu maksātnespējas procesa lietas. Taču, sākoties pandēmijai, tās pirmajos 12 mēnešos ierosināto lietu skaits bija vien 329 lietas. Kopš 2021. gada marta ir vērojams vēl izteiktāks ierosināto lietu skaits.

[3] Ja gadu pirms Covid-19 infekcijas izplatības mēnesī tika uzsāktas vidēji 102 lietas, tad pirmā gada laikā skaits samazinājās līdz 82 lietām, taču kopš šā gada marta rādītājs ir samazinājies vēl vairāk, t.i., līdz vidēji 77 lietām mēnesī.