Informācija presei
Daļa no Valsts kontroles norādītājām problēmām ieslodzīto veselības aprūpes sistēmā jau ir novērsta
Tieslietu ministrija izsaka pateicību Valsts kontrolei par paveikto darbu pie ieslodzīto veselības aprūpes sistēmas pārbaudes. Vienlaikus vēršam uzmanību uz to, ka daļa no Valsts kontroles norādītājām problēmām jau ir novērsta. Papildus informējam, ka 2009.gadā ekonomiskās krīzes rezultātā Ieslodzījuma vietu pārvalde bija spiesta krasi samazināt Latvijas Cietumu slimnīcas darbības apjomu, saglabājot tikai daļu no tajā  praktizētās veselības aprūpes. Tomēr ieslodzīto tiesības saņemt veselības aprūpi no tā necieta, jo viņiem nepieciešamā veselības aprūpe tika nodrošināta ārstniecības iestādēs, kas atrodas ārpus ieslodzījuma vietām. Tā kā ieslodzījuma vietām piešķirtais valsts budžeta līdzekļu apjoms nav atjaunots pirmskrīzes apjomā, tad šobrīd nav iespējams atjaunot Latvijas Cietumu slimnīcas darbības apjomu bez papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas. Tieslietu ministrija šobrīd kopā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi  izstrādā konceptuālu redzējumu par ieslodzīto veselības aprūpes sistēmas attīstību un tai nepieciešamo papildu valsts budžeta līdzekļu apjomu, t.sk. attiecībā uz Latvijas cietumu slimnīcas darbības reformēšanu. Tāpat ir plānoti virkne citi pasākumi pārējo Valsts kontroles ieteikumu izpildei.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Preses sekretāre Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv