Otrdien, 27.decembrī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratoru atlīdzības izmaksāšanas kārtību, kas būtiski atvieglos un paātrinās darbinieku prasījumu apmierināšanas procesu. Tādējādi ir noteikta ne tikai cita darbinieku prasījumu aprēķināšanas, bet arī izmaksas kārtība. Kārtība noteic, ka no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksājamās summas turpmāk aprēķinās tikai Maksātnespējas administrācija (MNA). Darbinieku prasījumus par darba samaksu, atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni un atlaišanas pabalstu aprēķinās kalendāro dienu skaitu attiecīgajā periodā reizinot ar kalendārās dienas vidējo izpeļņu, kas aprēķināta, ņemot vērā darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteikto minimālo mēneša darba algu. Šāda piesaiste izmantota, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi ar straujo darbinieku prasījumu skaita un summu pieaugumu, kā arī garantiju fonda kapacitāti esošās uzņēmējdarbības riska valsts nodevas ietvaros. Turklāt izmaksājamā summa nepārsniegs Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos darbinieka ienākumus attiecīgajā periodā. Piešķirto līdzekļu izmaksu darbiniekam veiks MNA, pārskaitot tos uz darbinieka norādīto norēķinu kontu. Iepriekš aprēķinus veica maksātnespējas administrators un MNA tos pārbaudīja, kā arī apstiprināja piešķiramās summas vai veica pārrēķinu. „Līdz ar jauno kārtību darbinieku prasījumu apmierināšanas procedūra kļūs ātrāka, vienkāršāka un pārskatāmāka, jo atšķirībā no pašreizējā regulējuma tiks izslēgts starpposms, kurā piešķirtos līdzekļus MNA pārskaitīja administratoram, savukārt administrators tos pārskaitīja darbiniekam,” uzlaboto noteikumu projektu raksturo tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš. Kārtība paredz administratoram tiesības saņemt atlīdzību 4,50 latu par katru darbinieku, kura prasījumi ir apmierināti no darbinieku prasījumu garantiju fonda. Jauno kārtību piemēros maksātnespējas procesiem, kuri pasludināti no nākamā gada 1.janvāra. Kārtības projektu var lasīt MK mājas lapā. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice[at]tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone[at]tm.gov.lv