Darbu uzsāk jauni sabiedriskie palīgi
Šodien, 13. decembrī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš pasniedza apliecības 7 jauniem sabiedriskajiem palīgiem. Jaunie sabiedriskie palīgi – Alise Landsberga, Kristaps Otersons, Iveta Romančuka, Maija Vegnere, Līga Brikmane, Tīna Koha-Rasa un Dace Frīdenberga-Samete – noslēdza līdzdarbības līgumus, lai uzsāktu brīvprātīgo darbu savos pārraudzības reģionos (Jūrmalā, Pārgaujas nov., Rīgā, Aizkrauklē, Jēkabpilī un Ventspilī). Kopumā valstī būs 34 sabiedriskie palīgi. Viņu kontaktinformācija ir pieejama Valsts valodas centra mājaslapā. Sveicot jaunos sabiedriskos palīgus, Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš izsaka pateicību par brīvprātīgā darba veikšanu un par vēlmi savā brīvajā laikā sniegt konsultācijas sabiedrībai. Savā uzrunā jaunajiem sabiedriskajiem palīgiem tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsvēra, ka sabiedriskie palīgi Valsts valodas centrā darbojas jau 3 gadus. Sabiedrisko brīvprātīgo palīgu kustība ir spilgts piemērs tam, kā no labas idejas var nonākt pie konkrēta rezultāta. Šodien sabiedriskie palīgi palīdz gan uzņēmējiem, gan sabiedrībai kopumā. Sabiedriskie palīgi Valsts valodas centrā darbojas kopš 2015. gada 11. decembra. Šajā periodā līdzdarbības līgumus noslēguši un apmācībās piedalījušies 49 sabiedriskie palīgi. Sabiedrisko palīgu mērķis ir sekmēt latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību, kā arī sniegt atbalstu centram Valsts valodas likuma mērķu īstenošanā. Sabiedriskie palīgi var sniegt konsultācijas komersantiem latviešu valodas lietošanas jautājumos, kas saistīti ar publisko informāciju un preču marķējumos un lietošanas instrukcijās ietverto informāciju. Nereti Valsts valodas likuma normas tiek pārkāptas neuzmanības vai nezināšanas dēļ. Valsts valodas centrs aicina ikvienu, kurš vēlas saglabāt, aizsargāt un attīstīt latviešu valodu, kļūt par sabiedrisko palīgu, iesniedzot savu pieteikumu un ar to saistītos dokumentus jebkurā laikā, jo konkurss ir beztermiņa. Konkursa nolikums paredz, ka konkursa komisija pieteikumus, kas iesniegti līdz katra gada 30. aprīlim un 31. oktobrim, izskatīs 2 reizes gadā. Informācijai: Sarmīte Pāvulēna Valsts valodas centra Valodas kontroles departamenta Valodas kontroles reģionālās nodaļas vadītāja Tālr. 67334269, e-pasts: info@vvc.gov.lv