Informācija presei
Darbu uzsāk jauni sabiedriskie palīgi
Šodien, 28. jūnijā, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš pasniedza apliecības trīs jauniem sabiedriskajiem palīgiem. Jaunie sabiedriskie palīgi – Ruta Jankovska, Linards Kumskis un Kaspars Poikāns – noslēdza līdzdarbības līgumus, lai uzsāktu brīvprātīgo darbu savos pārraudzības reģionos (Jaunjelgavā, Krimuldas novadā un Rīgā). Līdz ar to kopumā valstī būs 30 sabiedriskie palīgi. Viņu kontaktinformācija ir pieejama Valsts valodas centra mājaslapā. Sveicot jaunos sabiedriskos palīgus, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsvēra: “Sabiedriskajam palīgam savā darbā ir jābūt kā konsultantam, kurš ar profesionāla latviešu valodas lietpratēja padomu palīdz ikvienam uzņēmējam un iedzīvotājam pilnveidot zināšanas valsts valodas pareizā lietošanā, tādējādi pildot būtisko mediatora funkciju starp Valsts valodas centru un sabiedrību”. Sabiedrisko palīgu loka paplašināšana ir ieguldījums valsts valodas stiprināšanā, sabiedrisko palīgu lomu akcentēja ministrs. Sabiedriskie palīgi Valsts valodas centrā darbojas kopš 2015.gada 11.decembra. Šobrīd sabiedriskie palīgi ir visos Latvijas novados (Latgalē, Zemgalē, Kurzemē, Vidzemē). Pagājušajā gadā sabiedriskie palīgi snieguši 352, bet 2016.gadā – 348 konsultācijas par dažādiem jautājumiem, tostarp, informācijas sniegšanu mājaslapās svešvalodā, pareizrakstību, publisko informāciju tikai svešvalodā, marķējumu tulkojumiem. Šogad 1. ceturksnī – jau 143 konsultācijas. Sabiedrisko palīgu mērķis ir sekmēt latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību, kā arī sniegt atbalstu centram Valsts valodas likuma mērķu īstenošanā. Sabiedriskie palīgi var sniegt konsultācijas komersantiem latviešu valodas lietošanas jautājumos, kas saistīti ar publisko informāciju, kā arī ar preču marķējumos un lietošanas instrukcijās ietverto informāciju, jo bieži vien Valsts valodas likuma normas tiek pārkāptas neuzmanības vai nezināšanas dēļ. Valsts valodas centrs aicina ikvienu, kurš vēlas saglabāt, aizsargāt un attīstīt latviešu valodu, kļūt par sabiedrisko palīgu, iesniedzot savu pieteikumu un ar to saistītos dokumentus jebkurā laikā, jo konkurss ir beztermiņa. Konkursa nolikums paredz, ka konkursa komisija pieteikumus, kas iesniegti līdz katra gada 30. aprīlim un 31. oktobrim, izskatīs divas reizes gadā.   Informācijai:  Sarmīte Pāvulēna Valsts valodas centra Valodas kontroles departamenta Valodas kontroles reģionālās nodaļas vadītāja  Tālr. 67334269, e-pasts: info@vvc.gov.lv