Informācija presei
Darbu uzsāk jauni sabiedriskie palīgi
Šodien, 11. decembrī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš pasniedza apliecības sešiem sabiedriskajiem palīgiem. Jaunie sabiedriskie palīgi – Rita Jaurēna, Daņila Mihejevs, Inese Kalnupe, Aina Nemiro, Ilze Ieva Vilne un Jānis Dārziņš – noslēdza līdzdarbības līgumus, lai uzsāktu brīvprātīgo darbu savos pārraudzības reģionos (Rīgā, Grobiņas novadā, Liepājā, Baložos, Saulkrastos, Jūrmalā, Daugavpilī). Sabiedrisko palīgu mērķis ir sekmēt latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību, kā arī sniegt atbalstu centram Valsts valodas likuma mērķu īstenošanā. Sabiedriskie palīgi var sniegt konsultācijas komersantiem latviešu valodas lietošanas jautājumos, kas saistīti ar publisko informāciju, kā arī ar preču marķējumos un lietošanas instrukcijās ietverto informāciju, jo bieži vien Valsts valodas likuma normas tiek pārkāptas neuzmanības vai nezināšanas dēļ.   2017. gada noslēgumā dažādās Latvijas pilsētās un novados darbosies jau 33 sabiedriskie palīgi. Informācija par to, kā kļūt par sabiedrisko palīgu, pieejama Valsts valodas centra mājaslapā.   Sabiedrisko palīgu kontaktinformācija, kā arī līdzdarbības līgumi būs pieejami Valsts valodas centra mājaslapā un tiks publicēti "Latvijas Vēstnesī".   Informācijai: Sarmīte Pāvulēna Valsts valodas centra Valodas kontroles departamenta Valodas kontroles reģionālās nodaļas vadītāja Tālr. 67334269, e-pasts: info@vvc.gov.lv