Jaunumi Informācija presei

2022. gada aprīlī veiksmīgi noslēgusies projekta "Jaunas Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana (ESTAPIKS2)" (ESTAPIKS2 projekts) īstenošana. Rezultātā ir uzlabots ES tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles process, uzlabota ministriju darbinieku sadarbība ES Tiesas, Vispārējās un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) tiesu lietu uzskaitē un darbu uzsācis ērts un mūsdienīgs  publiskais portāls www.estiesibas.lv, sabiedrības informētības par minētajiem procesiem uzlabošanai.

2
1

ESTAPIKS2 projekts paredzēja jaunas Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas (ESTAPIKS) versijas izstrādi ar mērķi uzlabot ES tiesību aktu pārņemšanas procesu, samazinot sistēmas lietotāju manuālo darbu, nodrošinot tos ar automātiskiem atgādinājumiem un brīdinājumiem un uzlabojot dažādu ministriju sistēmas lietotāju sadarbību, un izstrādāt risinājumu, kas nodrošina ministriju darbiniekiem iespēju iepazīties ar ES Tiesas, Vispārējās un EBTA tiesu lietu datiem, piedalīties dažādos pasākumos, kas nepieciešami, lai sagatavotu Latvijas Republikas nostāju, kā arī iespēju pieteikties saņemt jaunumus konkrētā tiesas lietā.

Lai uzlabotu sabiedrības un citu institūciju informētību par situāciju ES tiesību aktu pārņemšanā, informācijas publiskai pieejamībai ir izstrādāts un 2022. gada 28. aprīlī ieviests mūsdienīgs publiskais portāls www.estiesibas.lv, kas nodrošina:

  • ar ES tiesību aktu pārņemšanu saistītas informācijas publicēšanu, meklēšanas, filtrēšanas iespējas, kā arī aprakstus par tiesību aktiem un par to pārņemšanas biznesa procesiem;
  • ar ES Tiesas lietām, Vispārējās un EBTA tiesu lietām saistītās informācijas publicēšanu, meklēšanas, filtrēšanas iespējas;
  • informatīvos materiālus par pārkāpuma procedūrām, ES Tiesas lietām, Vispārējās un EBTA tiesu lietām un citu noderīgu informāciju.

Līdz šim iegūt informāciju par ES tiesību aktu pārņemšanas procesu un jaunumiem ES Tiesas lietās bija sarežģīti un darbietilpīgi, jo kopumā viena ES tiesību akta pārņemšana vai ES Tiesas lietas iztiesāšana var ilgt pat gadiem, un interesentam bija manuāli vairākas reizes jāpārbauda informācija.

Tas ir novērsts ar portālā www.estiesibas.lv ieviesto funkcionalitāti, kas ļauj ikvienam sabiedrības loceklim sekot līdzi gan ES tiesību aktu pārņemšanas procesam, gan iegūt informāciju par ES Tiesas, Vispārējās un EBTA tiesu lietām un jaunumiem šajās lietās, automātiski saņemot informatīvus paziņojumus e-pastā.

Tāpat arī projekta rezultātā ir izstrādāta informācijas sistēma iesaistīto institūciju vadošajiem darbiniekiem, nodrošinot integrācijas ar Vienoto tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālu (TAP), EUR-Lex, LR Saeimas likumprojektu reģistru (LIVS), Eiropas Komisijas uzturēta valsts izpildes pasākumu paziņošanas sistēmu, kurā ES dalībvalstis sniedz paziņojumus par izpildes pasākumiem (THEMIS). Šīs integrācijas veic regulāru datu apmaiņu starp sistēmām, līdz ar to darbinieki, kuri ir atbildīgi par ES tiesību aktu pārņemšanu, tiks nodrošināti ar papildus datiem un būs spējīgi labāk veikt ES tiesību aktu pārņemšanas kontroles funkcijas, kā arī ātrāk identificēt ES tiesību aktus, kuru pārņemšana var netikt īstenota noteiktajā termiņā.

Ieguvumi no ESTAPIKS2 projekta ietvaros izstrādās informācijas sistēmas un portāla www.estiesibas.lv funkcionalitātes valsts pārvaldei un sabiedrībai nodrošina resursu ietaupījumu, kas atsver ieguldītās investīcijas. Rezultātā ir izpildīti projekta īstenošanas nosacījumi un sasniegti izvirzītie mērķi.

Papildu informācija:

ESTAPIKS2 projekta kopējais finansējums ir 500 000 EUR, no kuriem 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, savukārt 25% - valsts budžeta līdzfinansējums.