Darbu uzsāks Valsts valodas centra sabiedriskie palīgi
Otrdien, 8. septembrī, Ministru kabinets atbalstīja informatīvo ziņojumu, kas paredz izveidot Valsts valodas centra (VVC) sabiedrisko palīgu institūtu, lai sekmētu latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību, kā arī sniegtu atbalstu VVC Valsts valodas likuma mērķa īstenošanā. Šāds sabiedrisko palīgu institūts regulēs sabiedrības līdzdalību valsts pārvaldē. Plānots, ka sabiedrisko palīgu funkcijās ietilptu, piemēram, publiskās informācijas tekstu atbilstības latviešu literārās valodas normām izvērtēšana un ieteikumu sniegšana konstatēto neatbilstību novēršanai. Līdz ar to vispiemērotākie sabiedriskā palīga amata kandidāti būs personas, kuras ir ieguvušas filoloģisko un humanitāro izglītību vismaz maģistra līmenī, kā arī praktisko pieredzi darbā ar tekstiem latviešu valodā. Iecerēts, ka sabiedriskie palīgi būs piesaistīti VVC, kā arī tiem tiks doti uzdevumi savas pārraudzības reģionā apzināt situāciju valsts valodas lietošanas jomā un ziņot VVC amatpersonām par konstatētajām nepilnībām. Sabiedriskie palīgi sniegs arī konsultācijas komersantiem latviešu valodas lietošanas jautājumos, proti, par gramatikas, pareizrakstības un stilistikas normām un to piemērošanu konkrētos gadījumos, jo nereti Valsts valodas likuma normas tiek pārkāptas neuzmanības vai nezināšanas dēļ. Par sabiedriskā palīga pretendentu varēs kļūt Latvijas Republikas pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem, sasniedzis 21 gada vecumu, ieguvis maģistra grādu filoloģijā vai citā humanitārā izglītības jomā, prot valsts valodu augstākā līmeņa 2.pakāpē, nav sodīts par administratīvo pārkāpumu valsts valodas lietojuma jomā pēdējā gada laikā un ir nokārtojis VVC pārbaudījumu. Kopējās izmaksas šogad 50 brīvprātīgo palīgu iesaistei visā Latvijas teritorijā sastāda EUR 6929 (tostarp pretendentu apmācība, mācību materiālu sagatavošana, apliecību izgatavošana u.c.). 2016.gadā izmaksas sastādītu EUR 34 401 (otrajā pusgadā piesaistot  papildus 50 sabiedriskos palīgus) un sākot no 2017.gada - EUR 48 004. Ar informatīvo ziņojumu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv