Informācija presei
Darbu uzsāks valsts valodas sabiedriskie palīgi
2015.gada 14.decembrī svinīgajā pasākumā tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs pasniegs darba apliecības pirmajiem deviņiem Valsts valodas centra sabiedriskajiem palīgiem. Sabiedriskie palīgi noslēgs līdzdalības līgumus, lai uzsāktu darbu savos pārraudzības reģionos: Rīgā, Valkā, Liepājā, Jēkabpilī, Iecavas novadā un Skaistkalnes pagastā. Sabiedrisko palīgu galvenais uzdevums būs publiskās informācijas tekstu izvērtēšana atbilstoši latviešu literārās valodas normām un ieteikumu sniegšana konstatēto neatbilstību novēršanai. Sabiedriskiem palīgiem tiks doti uzdevumi savas pārraudzības reģionā apzināt situāciju valsts valodas lietošanas jomā un ziņot Valsts valodas centra amatpersonām par konstatētajām nepilnībām, kā arī sniegt konsultācijas latviešu valodas lietošanas jautājumos. Mediju ievērībai Mediji ir aicināti piedalīties pasākumā, iepriekš dalību piesakot uz e-pastu Liva.Rancane@tm.gov.lv vai pa tālruni 28748349. Apliecību pasniegšana notiks Valsts valodas centrā (Eksporta ielā 6, Rīgā) plkst. 12.00. Papildu informācija 2015.gada 8. septembrī Ministru kabinets atbalstīja informatīvo ziņojumu, kas paredz izveidot Valsts valodas centra sabiedrisko palīgu institūtu, lai sekmētu latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību, kā arī sniegtu atbalstu centram Valsts valodas likuma mērķu īstenošanā. Šāds sabiedrisko palīgu institūts regulēs sabiedrības līdzdalību valsts pārvaldē. Šī gada 31.oktobrī un 14.novembrī sabiedrisko palīgu pretendentiem tika organizētas apmācības, kuras nokārtojuši 10 sabiedrisko palīgu pretendenti. Pārbaudes darbu rezultāti liecina, ka pretendentiem ir motivēti un labi izpratuši sabiedrisko palīgu veicamos uzdevumus.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349                                               E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv