Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Datu valsts inspekcijas (turpmāk – DVI) likumprojekts, kas paredz pārveidot DVI par pastāvīgu iestādi. Likumprojektu izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) un DVI speciālisti saskaņā ar Tieslietu ministrijas darbības stratēģiju 2007. – 2009. gadam. Kā teikts likumprojekta anotācijā, DVI ir valsts pārvaldes iestāde, kas pašlaik atrodas TM pārraudzībā. Tās pienākums ir veikt personas datu aizsardzības uzraudzību. Taču Eiropas Savienības direktīva 95/46/EK nosaka, ka uzraudzības iestādes tām uzticēto pienākumu izpildē darbojas pilnīgi neatkarīgi, un iestāde nekādā ziņā nevar būt funkcionāli padota valdībai. Tā kā DVI atrodas TM pārraudzībā, Eiropas Komisijai nav pārliecības, ka Latvija ir izpildījusi direktīvas prasības attiecībā uz personas datu uzraudzības iestādes funkcionālo neatkarību. Turklāt Šengenas novērtēšanas secinājumos Datu aizsardzības sadaļā minēts, ka Latvijai ir jāstiprina datu uzraudzības institūcijas neatkarība. Likumprojekts paredz noteikt DVI tiesisko statusu, proti, ka tā ir pilntiesīga autonoma valsts iestāde, tās funkcijas un uzdevumus. Likumprojekts arī nosaka kārtību, kādā DVI pildīs noteiktās funkcijas un uzdevumus, lai varētu pilnvērtīgi realizēt indivīdu privātuma aizsardzību attiecībā uz personas datiem un veicināt valsts vai pašvaldības institūciju informācijas pieejamību iedzīvotājiem. Plānots, ka likums stāsies spēkā 2013. gada 1. janvārī. Likumprojekts nodots saskaņošanai Finanšu, Ārlietu, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu, Iekšlietu, Izglītības un zinātnes, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Vides un Satiksmes ministrijām, Nacionālajai trīspusējās sadarbības padomei, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam un Valsts kancelejai. Ar pilnu likumprojekta tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv