Informācija presei
Datu valsts inspekciju vadīs Daiga Avdejanova
Par jauno Datu valsts inspekcijas (DVI) direktori šodien, 5.aprīlī, valdība apstiprināja Daigu Avdejanovu, kura atklātā konkursā ieguva visaugstāko vērtējumu no astoņiem pretendentiem. Līdz šim D. Avdejanova vadīja Tieslietu ministrijas Iekšējā audita departamentu un no janvāra sākuma pildīja arī DVI direktores pienākumus. Jaunajai DVI direktorei ir ilggadēja pieredze vadošos amatos valsts pārvaldē, strādājot gan Tieslietu ministrijā, gan Valsts ieņēmumu dienestā. D. Avdejanova Latvijas Universitātē ieguvusi profesionālos bakalaura un maģistra grādus ekonomikā, šobrīd strādā arī kā vieslektore Banku augstskolā, kur pasniedz kursu “Iekšējais audits”. DVI direktora amata pretendentu vērtēšanas komisija tieslietu ministram izskatīšanai virzīja divus kandidātus, kuri vislabāk atbilda izvirzītajām prasībām un izturēja visas trīs konkursa kārtas. Pēc sarunas ar abiem pretendentiem tieslietu ministrs pieņēma lēmumu iecelšanai šajā amatā virzīt D. Avdejanovu, kurai bija visaugstākais novērtējums gan mutiskajā daļā, gan vadības kompetenču novērtējumā. Tieslietu ministrs uzsver, ka jaunajai DVI direktorei vajadzēs pilnveidot un attīstīt komunikāciju ar sabiedrību, aktīvi piedalīties jaunā Datu aizsardzības likuma izstrādē, kā arī izveidot iestādē vienas pieturas aģentūras principu saistībā ar jaunās Datu aizsardzības regulas un direktīvas ieviešanu. Pretendentu vērtēšanas komisijā darbojās Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas pārstāvji, novērotāja statusā piedalījās arī Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija. No 2015.gada septembra valsts iestāžu vadītāju atlasi centralizēti veic Valsts kanceleja. Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtība paredz pēc vienotiem principiem organizētus konkursus, kas nodrošina politisko neitralitāti un neatkarību. Tās mērķis ir celt valsts pārvaldes konkurētspēju, lai piesaistītu, noturētu un motivētu darboties augsta līmeņa profesionāļus gan no valsts, gan privātā sektora. INFOGRAFIKA: Valsts pārvaldes iestāžu vadītāju centralizētā atlase   Informāciju sagatavoja Lita Juberte Ministru kabineta preses sekretāre Tālrunis: 67082919; 28803639 E-pasts: lita.juberte@mk.gov.lv