Šodien Ministru kabinets pieņēma rīkojumu par nekustamā īpašuma „Budišķi – 1” Tabores pagastā, Daugavpils novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā. Rīkojumu izstrādājuši Tieslietu ministrijas un Ieslodzījumu vietas pārvaldes (turpmāk – IeVP) speciālisti. Kā teikts paskaidrojuma rakstā, minētā nekustamā īpašuma sastāvā ir divas neapbūvētas zemes vienības attiecīgi 11,2 ha un 6,3 ha platībā. Daugavpils rajona Tabores pagasta padome 2008. gada 24. novembra izziņā apliecinājusi, ka zemes reformas laikā bijušie īpašnieki vai viņu mantinieki zemes reformas laikā nav pieteikušies uz nekustamo īpašumu „Budišķi – 1”. Tā kā IeVP jānodrošina sadzīves un komunālo pakalpojumu sniegšana ieslodzītajiem, nekustamā īpašuma sastāvā esošās zemes vienības tiks izmantotas ieslodzījuma vietu apgādes sistēmas nodrošināšanai, kā arī ieslodzīto personu resocializācijas programmas realizēšanai. Līdz ar to nekustamais īpašums Daugavpils novada Tabores pagastā piekrīt valstij. Ar pilnu rīkojuma tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.   Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv